Exxon Mobil har tatt opp kampen med Venezuela og Hugo Chavez. De har fått frosset verdier for 12 milliarder dollar, vel 66 milliarder kroner, for Venezuelas statsselskap PDVSA.,Exxon Mobil har fått en domstol i New York til å fryse verdier PDVSA har sikret seg utover egne landegrenser. Blant disse er fire raffinerier PDVSA eier sammen med det finske selskapet Neste Oil.

Exxon Mobil er det selskapet som har kjempet mest mot at Venezuela har nasjonalisert sine oljereserver. I 2007 bestemte president Hugo Chavez seg for å ekspropriere oljereserver eid av internasjonale oljeselskaper.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR