2018 blir nok et dårlig for riggeiere, men etterspørsel i Nordsjøen er et av få lyspunkt. Flere kontraktstildelinger er like om hjørnet og ratene skal opp.

– De fleste markedsaktører snakker positivt om Nordsjøen nå.

Kontrakter kommer nå

Det sier Ingolf Gillesdal, Director Market Analysis Rigs i Clarksons Platou til petro.no.

– Det er et større antall anbud ute nå for arbeid i Nordsjø-bassenget og jeg mener vi kan se flere tildelinger allerede i løpet av de neste par ukene, sier han.

To av de mest spennende prosjektene som leter etter rigg på norsk sokkel, er det Statoil som star bak.

Den aller største borekampanjen som det nå jaktes rigg til er nemlig Snorre Expansion.

Statoil ha en semi-rigg til å bore 22 brønner fra 3. kvartal 2019, med en varighet på tre til fire år. PUD for prosjektet ventes levert inn mot slutten av 2017 og en riggkontrakt er sannsynlig å bli meldt ut i samme tidsrom.

I tillegg skal Statoil inngå to rammeavtaler på norsk sokkel.

– Vi undersøker tilgjengeligheten for rigger som dekker våre behov i Barentshavet, både på dypt og grunt vann, bekreftet Statoil til petro.no tidligere i år. Oppstartsperioden for rammeavtalene være i periodene 1. oktober 2018 – 1.mars 2019 og 1. april 2018- 1. mars 2019.

Det er også flere anbudsrunder på britisk side i spill nå.

Gillesdal understreker at dagratene må forventes å være lave, da riggeierne er under press til å sikre seg arbeid og vil sette riggutnyttelse som første prioritet.

Men, inn i første kvartal neste år vil det være muligheter for økte rater, da balansen mellom tilbud og etterspørsel har blitt enda bedre – sett med riggeiernes øyne. Analytikerne antar at kontraktene fortsatt har kort horisont og dermed ikke forsvarer å flytte rigger fra andre regioner inn til Nordsjøen.

– Om en ser på lengre sikt så er jeg mer positiv til en rateforbedring på markedet for flytere. Her blir det en naturlig avskalling av gamle rigger som tas ut av marked, pluss at nyere rigger som allerede har lagt i opplag vil kreve betydelige re-investeringer som igjen krever høyere rater før de er aktuelle for boreoppdrag. Flåteutnyttelsen i dette segmentet forventes å stige og spesielt ankrede rigger kan få en rateoppgang tidligere enn andre segmenter, forklarer han.

Best for mobile rigger

Gillesdal har sett på forventet riggbehov de neste tre årene, delt opp i både region og segment. I første del av perioden ventes det fortsatt en stabil lav rigg etterspørsel – men at behovet øker til mellom 180 og 200 for mobile rigger – opp fra eksisterende 150 antall  rigger som det er inngått borekontrakt med.

Innen Jack-Up-segmentet er tallene 380-400, som er opp fra 315.

– Kortsiktig så øker etterspørselen etter Jack-Up rigger. Det forventes at etterspørselen øker jevnt i det neste tre årene opp til 380-400 rigger. Dette antallet er i utgangspunktet ikke høyt nok for å oppnå balanse i markedet for Jack-Ups, og dermed vil ratene sannsynligvis ikke øke dramatisk fra dagens nivå. Riggetterspørsel vil på dette tidspunktet være i nærheten av historisk toppnivå – justert for effektivitestforbedringer, men tilbudssiden fortsatt ligge på et høyere nivå. Ledige rigger forblir i opplag, samtidig som det er mindre kapitalkrevende å bygge nye.

I motsetning til flytermarkedet, hvor 30 prosent av tilbudssiden allerede er pensjonert, har Jack Up-ene blitt holdt i opplag i påvente av nye oppdrag.

Hvem handler først?

Gillesdal legger en oppadgående trend til grunn for sine fremtidsprognoser, men ser ingen rigg-boom.

– I 2018 så er det potensiale for økte etterspørsel for rigger i Nordsjøen, Norge og UK, samt Australia. Dette kan medføre at mobile rigger i varmt opplag kan returnere til arbeid allerede neste sommer.

Som petro.no skrev nylig, er det en rekke anbudsprosesser i innspurten på norsk sokkel.

LES OGSÅ: Dette er riggkontraktene de kjemper om nå

Prisene i de første som tildeles kan langt på vei sette standarden for rateutviklingen fremover og gi markedet bekreftelsen på at oppturen starter nå.

Forrige artikkelNå er den klar for Frosk/Marihøne
Neste artikkelOmsetter mindre – tjener mer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR