I perioden fram til 2012 venter Oljedirektoratet (OD) investeringer på gjennomsnittlig 120 milliarder kroner per år på sokkelen., Petro.no

Gjøafeltet i Nordsjøen er blant de felt som
skal bygges ut i de nærmeste årene.
Illustrasjon: Statoil

Halvparten av de samlede investeringer på 590 milliarder kroner på sokkelen fram til 2012 er ifølge ODs nye ressursrapport knyttet til leting og boring av nye utvinningsbrønner. Om lag en firedel vil bli benyttet til bygging av nye innretninger.

En foreløpig topp i investeringene ventes i 2010. Da vil om lag 140 milliarder kroner bli investert på sokkelen.

OD peker på flere felt og funn som planlegges bygd ut i perioden, og nevner Gjøa i Nordsjøen, 6507/5-1 Skarv i Norskehavet og 7122/7-1 Goliat i Barentshavet som blant de største. I tillegg vil det bli installert flere nye innretninger på eksisterende felt som Ekofisk, Eldfisk og Valhall i Nordsjøen.

I løpet av de neste fem årene vil disse prosjektene stå for over halvparten av investeringene i nye anlegg, skriver OD i ressursrapporten for 2007.

Se også:
Rekordhøye oljeinvesteringer i 2008

Forrige artikkelEldre har størst nedgang i sykefraværet
Neste artikkelCrew Minerals slår tilbake mot NRK

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR