Oljeselskapene har meldt inn at de planlegger å sende inn mellom 15 og 20 PUD-er de neste to årene. Alle utbyggingene kommer i Nordsjøen og Norskehavet.

Hverken 16/2-6 Aldous/Avaldsnes eller 7220/8-1 og 7220/7-1 Skrugard/Havis er tatt med i oversikten over mulige PUD-er (plan for utbygging og drift) de neste to årene. Etter alt å dømme vil det ta mer tid før disse funnene er utbyggingsklare, melder Oljedirektoratet (OD).

Nordsjøen
I Nordsjøen forventes PUD for det nesten 40 år gamle funnet 15/5-1 Dagny, som skal bygges ut med bunnfast innretning. Teknologiutvikling, oljepris og størrelse er hovedårsakene til at det har tatt så lang tid å bygge ut funnet. Da Dagny ble påvist, ble funnet ikke ansett som stort nok. Med en mer moden sokkel, har synet på størrelse endret seg.

I 2012 skal også PUD for Totalopererte 30/7-6 Hild behandles. Hild er et annet funn det har tatt lang tid å modne fram til utbygging. Funnet ble gjort i 1978, fire år etter at Dagny ble påvist.

Trolig kommer det PUD for de nye funnene 16/1-8 Luno og 16/1-9 Draupne, der henholdsvis Lundin og Det norske oljeselskap er operatør, i løpet av året. Det er også ventet at det leveres PUD for videreutvikling av Hod i Ekofisk-området. Det betyr at BP fortsetter den positive utviklingen i den sørlige delen av Nordsjøen. I 2011 ble det levert inn PUD både for Ekofisk Sør og Eldfisk II.

Norskehavet
I Norskehavet er gassfunnet 6707/10-1 Luva det største utbyggingsprosjektet. Statoilopererte Luva er planlagt bygd ut sammen med funnene 6706/12-1 Snefrid Sør og 6707/10-2 S Haklang. Luva vil etter all sannsynlighet bli bygd ut med en flytende produksjonsenhet. Gassen skal føres i rør til Nyhamna sammen med gassen fra det Shellopererte funnet 6406/9¬-1 Linnorm. Luva-utbyggingen skjer på om lag 1.300 meters vanndyp.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR