Ptil har sluttført granskingen av hydrokarbonlekkasjen fra brønnramme S på Åsgard A 10. mars 2017.

Granskingen identifiserte flere brudd på regelverket, ifølge Ptil.

Lekkasjen oppstod om kvelden 10. mars 2017, i forbindelse med en planlagt aktivitet med å kople til brønn S-4 på havbunnsramme S, tilknyttet Åsgard A. Aktiviteten ble utført av den flyttbare boreinnretningen Deepsea Bergen.

Brønnen var på hendelsestidspunktet frakoplet og blindflens var installert på tilknytningspunkt mot manifold (samlerør). Lekkasjen oppsto da blindflensen ble fjernet.

Isoleringsventilen fra rørledning på manifold mot brønn S-4 sto i åpen posisjon og det strømmet gass og kondensat til sjø. Produserende brønner mot rørledningen ble stengt og lekkasjen fortsatte inntil trykket i rørledningen ble likt trykket på havbunnen, noe som tok cirka 20 minutter. 

Konsekvensen av hendelsen var at gass og kondensat strømmet ut i havet og atmosfæren. Strøm og vindretning var gunstig, slik at gassen i liten grad strømmet inn på Deepsea Bergen.

Basert på tall fra Statoil, var utslippet estimert til cirka 31 tonn gass og 1,6 tonn kondensat. I tillegg ble produksjonen fra brønnramme S nedstengt i 28 dager.

Statoil har gjennomført gassfareanalyser som viser at ved andre værforhold, kunne utslippet gitt antennbar gass i dekksåpningen (moonpool) om bord på Deepsea Bergen. Analysene viser at antennelse av gassen ikke ville truet integriteten til innretningen, men at det kunne ha medført dødsfall dersom det hadde vært personell i området.

Forrige artikkelHer lirkes Njord ut av tørrdokken til Kværner Stord
Neste artikkelFremskrittspartiet: Dette er vår petro-politikk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR