Norske utslipp av klimagasser per produserte enhet olje og gass er på knappe 44 prosent av det internasjonale gjennomsnittet.

Det viser tall fra Norsk olje og gass sin miljørapport for 2016.

På grunn av økt produksjon av olje og gass økte utslippene av CO2 i 2015, men Norge produserer fremdeles med minst utslipp per produserte enhet i verden, og blir stadig bedre, ifølge rapporten.

Samtidig reduseres både utslipp av olje i produsert vann og antall akutte utslipp av olje fra produksjonen sammenlignet med 2014.

– Til tross for aldrende oljefelt som krever mer energi til utvinning, holder utslipp av klimagasser per produserte enhet på norsk sokkel seg stabile, og viser en liten nedgang for andre år på rad, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

– Utslippene fra norsk sokkel er kun på imponerende 44 prosent av det internasjonale gjennomsnittet, sier hun.

Global oppvarming er en av vår tids aller største utfordringer, og de menneskeskapte klimagassutslippene må reduseres kraftig for å unngå de verste konsekvensene. Petroleumsbransjen har derfor høyt fokus på å finne gode tiltak, og bidra til teknologiutvikling som kan redusere utslippene.

Produksjonen øker mer enn utslippene

Selv med krevende tider i olje- og gassnæringen, har boringen av produksjons- og letebrønner vært holdt på et høyt nivå. Produksjonen fra norsk sokkel har økt med 5,4 prosent, men de totale utslippene av klimagasser økte kun med 2,2 prosent i 2015 sammenlignet med 2014. CO2- utslippene fra norsk sokkel var 13,4 millioner tonn CO2 i 2015.

Utslipp av NOx går markert ned på grunn av redusert bruk av flyttbare innretninger. Olje- og gassindustrien er også en betydelig bidragsyter til Næringslivets NOx fond som støtter NOx-reduserende tiltak i både landbasert og offshore industri, samt tiltak på skip, ferger og i fiskeflåten. NOx-fondet er helt vesentlig for at Norge oppnår sine internasjonale forpliktelser i Gøteborgprotokollen.

Forrige artikkelAker Solutions med milliardkontrakt med Det norske
Neste artikkelPalfinger Marine tildelt «Sleipnir»-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR