Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1. januar 2018 verdsatt til 1093 milliarder kroner, en økning på 283 milliarder kroner siden 2016.

Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

– Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten, utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Terje Søviknes.

Reduserte kostnader, økt forventet gasspris og en betydelig oppjustering av forventet produksjon er faktorer som har bidratt til økningen.

– Rapporten viser også at SDØE-porteføljen har et langsiktig perspektiv selv om produksjonen av olje og gass antas å gå ned fra midten av 2020-tallet. Derfor er det av stor betydning at mest mulig av ressursene i de kjente feltene blir produsert, samtidig som det legges til rette for fortsatt aktiv letevirksomhet på norsk sokkel, sier statsråd Terje Søviknes.

Forrige artikkelLeverer pumper til brasiliansk FPSO
Neste artikkelBruker Maersk Intrepid som hotell på Martin Linge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR