Boringen av avgrensingsbrønn 6506/9-1 på Victoria-prospektet er avsluttet, og resultatet er langt mindre enn anslaget. Total innrømmer at forventningene ikke er innfridd.

VICTORIA SKUFFET: Resultatene var ikke på
størrelse med anslagene. (ill. OD)

og Henrik Salthe

Størrelsen på gassfunnet før boring av avgrensingsbrønnen var anslått til 89 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det foreløpige estimatet fra Oljedirektoratet indikerer at Victoria kan inneholde mellom 20 – 60 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

– Vi hadde håpet på et bedre resultat, og forventingene våre er ikke innfridde, innrømmer informasjonssjef i Total, Dag Olaf Ringe, til Oilinfo.

Ringe understreker at det fortsatt er knyttet betydelig usikkerhet til funnet, og grundig evaluering av de innsamlede dataene er nødvendig for å få en bedre forståelse av ressurspotensialet i reservoaret.

Flere spørsmål
– Brønnen bekrefter at Victoria er en komplisert gassforekomst med høyt trykk og høy temperatur. Vi har fått noen svar, men vi har naturligvis flere spørsmål i tiden som kommer, sier Ringe.

Datainnsamlingen omfatter rundt 230 meter med kjernemateriale, og en vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 180.000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og 10 prosent karbondioksid.

Vet mer i april
– Kan dere si noe om eventuelle utbyggingsplaner eller veien videre?

– Vi kommer nå til å holde på med analyser av materialet fram til april 2010. Etter dette vil vi ha betydelig mer informasjon, og vil da i samarbeid med partnerne våre kunne si noe konkret om eventuell utbygging og veien videre, svarer Ringe til Oilinfo.

Mulig utbygging
Gassco, som operer det meste av gasstransportledningene på norsk sokkel, har begynt med et utredningsarbeid for eventuell bygging av gasstransport fra området hvor Victoria ligger. Informasjonssjef Kjell Varlo Larsen var ikke klar over resultatene fra Victoria før Oilinfos journalist gjorde han oppmerksom på de lett nedslående resultatene, og er tilbakeholden med å si noe om hva dette betyr for Gasscos arbeid.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan dette påvirker vårt arbeid med transportløsninger for Norskehavet. Vi må få dette opp på et mer faktabasert plan gjennom arbeidsgrupper vi har med blant annet Total. Vi vil gjerne høre fra dem hva de tenker om funnet, før vi sier noe om hvordan dette påvirker helperspektivet for denne delen av norsk sokkel, sier Varlo Larsen til Oilinfo.

Gassco har nettopp fullført en tidligfase mulighetsstudie av forskjellige alternativer for gasstransport fra området som inkluderer blant annet Victoria, Shells Gro og Onyx, i tillegg til StatoilHydros funn på Luva, Haklang, Snefrid og Asterix. Neste skritt på veien mot en eventuell gasstransport i området er det formelle mulighetsstudiet, som ifølge Varlo Larsen har planlagt oppstart i mars neste år.

– Vi ser på en hel rekke forskjellige alternativer for gasstransport fra Norskehavet i et helhetlig perspektiv. Et av alternativene er et nytt rør til St. Fergus i Skottland, forteller Varlo Larsen til Oilinfo.

Videre til Hild
Avgrensingsbrønnen på Victoria ble boret til et vertikalt dyp på 5..664 meter under havflaten, og ble avsluttet i åreformasjonen i nedre jura. Havdypet i området er på 416 meter. Brønnen er nå plugget og forlatt.

Den halvt nedsenkbare riggen «West Phoenix» stod for boringen på Victoria, og riggen skal nå videre til det Total-opererte Hild-prospektet for å bore letebrønn 30/4-D-1-AH.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR