Video – Slik jobbet landets første oljearbeidere

Sommeren 1966 startet «Ocean Traveler» de første boringene på norsk sokkel.

Her er en unik fargefilm som viser oljearbeidernes arbeidsdag den aller første tiden på norsk sokkel for 50 år siden, trolig fra sommeren 1966 og utover.

Her ser vi også «Smit-Lloyd 8», det første forsyningsskipet.

Opptakene er fra Norsk olje- og gassarkiv/Esso Exploration and Production Norway Inc.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR