(ONS2010) Et hovedtema under årets ONS i var de overlappende elementene mellom romfart og offshoreindustri. Det var en god anledning til å introdusere representanter fra NASA/Jet Propulsion Laboratory (JPL) for norsk teknologi.

TING På GLI: Dr. Knut I. øxnevad har gjort sitt for å få NASA
og JPL interessert i norsk offshoreteknologi for romfartsbruk
(Foto: ALF INGE MOLDE)

Dr. Knut I. øxnevad, tidligere forsker for JPL og nå leder av forsknings- og konsulentselskapet Simtano, er levende opptatt av krysningsmulighetene mellom offshore og romfart, og denne uken hadde han blant annet spesialinvitert Dr. Tara Estlin fra JPL for å la henne ta norsk romfarts-aktuell teknologi i nærmere øyensyn. Dr. Estlin har blant annet vært pilot for Mars-roverne,

– Det er meget stor interesse for hva man holder på med her fra amerikansk hold. Spesielt innen robotikk, aktuatorer, automatisk planlegging og hands-on-teknologi, sier Dr. øxnevad til Oilinfo, tydelig fornøyd etter en hektisk uke.

Seabed imponerte
Dr. Estlin ble spesielt imponert over hva Stavangerbedriften Seabed Rig har klart å komme opp med. Deres ubemannede, robotiserte sjøbunnsrigg har flere elementer i seg man kan overføre til romfartsvirksomhet, og JPL skal nå rett i gang med å utforme en såkalt Space Act Agreement for Seabed Rig. Slike dokumenter stadfester rettighetskrav og fremgangsmåter, og er påkrevd for ethvert samarbeid med NASA.

– Det vil ta rundt tre måneder, kanskje litt mindre, før det er godkjent og teknologioverføringen kan igangsettes. Deretter vil man kunne sende en norsk forsker over til JPL for et tre-fire måneders engasjement ved JPL, etterfulgt av en lærling med en PhD i sikte, forklarer øxnevad.

– NASA skal bruke mellom fem og seks milliarder dollar på ny teknologiutvikling i årene som kommer, og da tenker man spesielt på såkalt «dual use»-teknologi; teknologier som kan brukes over flere industriområder på en gang. Et viktig skritt er nå på plass for et permanent samarbeid over Atlanteren, sier øxnevad til Oilinfo.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR