Wintershall Norge er i gang med å bore undersøkelsesbrønnen 35/8-6 S Vikafjell North med semien «Borgland Dolphin».

Brønnen bores i posisjon 61°19’41,65’’ nord 3°20’17,11’’ øst i utvinningstillatelse 248. Ifølge Oljedirektoratet (OD) ble brønnen påbegynt 17. mars.

Formålet med boringen av brønnen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather/Oxfordian formasjonen, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet og vurdere og fastsette verdien av Vikafjell North-prospektet.

Hovedmålet er Heather/Oxfordian sandsteinsformasjon i Vikinggruppen, som forventes å inneholde gass/kondensat eller eventuelt olje.

Arealet i utvinningstillatelse 248 består av en del av blokk 35/8, og ble tildelt i 4. juni 1999 (Nordsjøtildelingene 1999). Dette er den fjerde letebrønnen som bores innenfor lisensens areal. Den femte letebrønnen som skal bores er 35/8-6 A Robbins.

Wintershall hadde opprinnelig en intensjon om å bore Vikafjell North og Robbins som to separate vertikale letebrønner. Men det har siden blitt besluttet å bore disse to brønnene fra en felles overflatelokasjon, som har blitt plassert mellom de to reservoarlokasjonene.

PL 248 ble overtatt etter Statoil i 2013, og Wintershall er operatør med 60 prosent eierandel i begge brønnene. Petoro er partner i begge brønnene med en eierandel på 40 prosent.

Forrige artikkel343 kontrakter tildelt på norsk sokkel i 2015
Neste artikkelRowan Drilling inngår forlik med IndustriEnergi

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR