Det nærmer seg beslutningen om hvor jobben av sammensetting og klargjøring av Aasta plattformen skal utføres.,Det skriver Petro Arctic på sine hjemmesider. Aktuelle lokasjoner er Stord i Rogaland eller Alstenfjorden i Nordland. Det er ventet at Statoil vil ta sin beslutning i løpet av vinteren

Tidligere i høst uttalte prosjektdirektør i Statoil Torolf Christensen til Petro Arctic, at man jobber med begge alternativene. Her blir flere elementer vurdert, slik som tilgjengelig industriell kapasitet og kompetanse, fysisk forhold i og ved oppankringsplasser og sleperuta ut til permanent lokasjon 30 mil vest for Bodø. Selve kostnaden ved de ulike alternativene, og ikke minst hvordan ulike tidsvindu og distansen vil påvirke operasjonen, her spiller mange faktorer inn.

På Nordsjøen-nivå i 2040
Petro Arctic presentert nylig sammen med samarbeidspartnere Petro foresight 2030. Denne rapporten viste tydelig hvilken betydelig rolle olje- og gassressursene i nord vil spille i det nasjonal bildet i årene fremover. Allerede fra 2040 vil sokkelen i nord være sammenlignbar med investeringer og operasjonskostnader som nivået i Nordsjøen.

I dette fremtidsbildet som også viser åtte nye feltsenter i nord om bare 16 år, vil det være avgjørende at det både legges til rette og tas beslutninger som er med på å utvikle industriell kompetanse og kapasitet til å betjene denne industrien i nord. Dette vil også være av stor betydning, for å sikre framtidig nasjonalt innhold i leveransene til petroleumsnæringen på norsk sokkel.

– Denne næringen representere alle de verdier som vil være avgjørende for Norge i fremtiden. Inntekter til felleskapet, kompetansearbeidsplasser, teknologiutvikling, leverandørindustrien, eksportverdier og politiske muskler gjennom vår rolle som energistormakt. Skal vi opprettholde disse posisjonene inn i fremtiden er vi avhengig av å utvikle næringen og industrimiljøene i takt med tiden, skriver Petro Arctic.

Petro Arctic forventer at Statoil som Norges viktigste selskap og med sin størrelse på norsk sokkel, er sin rolle bevist og gjør grundige helhetsvurderinger i sitt valg av lokasjon for sammensetting av Aasta Hansteen plattformen, slik at vi i framtiden kan løse store komplekse olje og gassprosjekter også i nord. Her vil en beslutning om å gjøre denne jobben på Helgeland være et viktig og riktig steg i jobben med å bygge kapasitet og kompetanse i nord.

Jobber på løpende bånd
De store jobbene kommer nå på løpende bånd. Goliat kommer til Finnmark neste sommer, Norneskipet utenfor Sandnessjøen skal vurderes modifisert og konsept på Johan Castberg i Barentshavet skal forhåpentligvis besluttes sommeren 2014.

– Vi i nord er klar til å bidra, første store oppgave er Aasta Hansteen sammensetting og klargjøring på Helgeland i Nord Norge, skriver Petro Arctic.

– Statoil har vist gjennom sin satsing og tilstedeværelse i nord over mange år at de er til å stole på, nå starter de store offshore utbyggingen for fullt, og en ny epoke med nye industrielle behov starter, sier Kjell Giæver direktør i Petro Arctic.

– Vi har stor tillit til at de også i den videre utviklingen i nord vil ta gode beslutninger som styrker petroleumsutviklingen i nord, og bidrar til robuste og lønnsomme olje og gass prosjekter, sier han.

Forrige artikkelMay-Lis Thorsson fikk Kongens fortjenestemedalje
Neste artikkelViking Supply Ships åpner canadisk kontor

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR