Det gode, strenge sikkerhetsregimet som er etablert, er jeg opptatt av å bevare, sier olje- og energiministeren Ola Borten Moe.

Offshore Strategikonferansen startet for alvor i dag, og olje- og energiminister Ola Borten Moe tok blant annet opp den pågående prosessen norske myndigheter har med EU-kommisjonen om sikkerhet ved offshore petroleumsvirksomhet. Han var klar i sin tale både til Bellona og EU-kommisær Gunther Oettinger.

– Vi bestemmer selv hva som skal skje på norsk sokkel, sa han om Bellonas og Frederic Hauges støtte til EUs forslag til nye offshore-regler.

– Min klare beskjed er at dette ikke kommer til å skje.

– Jeg er stolt av det vi gjennom flere tiår har fått til på norsk sokkel, og ikke minst er jeg opptatt av å bevare det gode strenge sikkerhetsregimet som er etablert. Men det forslaget til forordning som kommisjonen har fremmet, er imidlertid ikke en god vei fremover for Norge. Vår største bekymring er at forslaget vil svekke sikkerheten på norsk sokkel. Dette har vi gitt uttrykk for i våre uttalelser til Kommisjonen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR