Det norske vil bore letebrønn 2/9-5 S og eventuelt sidesteg 2/9-5 A i Heimdalshø-prospektet i Nordsjøen tidligst i juni., Heimdalshø er lokalisert sør i Nordsjøen. Lokasjonen befinner seg 13 km fra grenselinjen til Danmark og 247 km fra norskekysten (Lista). Vanndypet i området er omtrent 65 m.

Primærmålet for brønnen er å evaluere hydrokarbon-potensialet i øvre jura sandstener (Volg og Kimmeridge alder), med et sekundærmål i pre-rift sander av tidlig permisk (Rotliegend) alder. Målene er prognosert på 3402 – 3543 m TVD RKB. Disse formasjonene forventes å være hydrokarbonførende med oljetype tilsvarende Ula- olje.

Brønnen er planlagt boret med jackupen «Maersk Giant». Tidligst forventet oppstart for boringen er juni 2014. Boretid er beregnet til 60 dager ved tørr brønn og 70 dager dersom brønnen viser seg å være hydrokarbonførende. Avhengig av funn i brønnen kan det bli aktuelt å utføre en brønntest med avbrenning av brønnstrøm. Estimert tid for klargjøring og gjennomføring av test er 34 dager. Om det ikke genereres tilstrekkelig reservoarinformasjon kan det bli aktuelt å bore et sidesteg. Boretid av sidesteg er beregnet til 21 dager. Maksimalt antall dager for boring av hovedløp, testing og sidesteg er estimert til 125 dager, inkludert venting på vær.

Det Norske er operatør av PL 494 med 30 prosent eierandel. Lisenspartnere er Dana Petroleum Norway AS (30 prosent), Bridge Energy Norge AS (24 prosent) og Fortis Petroleum Norway AS (16 prosent).

Forrige artikkelKontraktstildeling og utøvelse av opsjon
Neste artikkelSkal se på nei til kull, olje og gass

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR