Wintershall vil bore letebrønn 6406/2-8 Imsa på Haltenbanken i Norskehavet i april.,Brønnen ligger i lisens 589 , som omfatter blokkene 6406/2 og 6406/5 på Haltenbanken i den sørlige delen av Norskehavet, ca. 27 km sør for Kristin -plattformen og 22 km vest for Tyrihans -feltet.

Wintershall har tidligere boret flere letebrønner i samme området, de nærmeste er Rodriguez som ligger 36 km øst nordøst, og Maria Appraisal 35 km nordøst for Imsa . Kortest avstand til land i drivretning 138 km (Sula i Frøyakommune). Vanndypet på lokaliteten er 262 meter.

Brønn 6406/2-8 er planlagt boret som en vertikal brønn med total dybde av ca. 5243 mMD. Det vil bli boret et 12- 1/4″ pilothull for å sjekke at det ikke finnes grunn gass på lokasjonen.

Hovedformålet med brønnen er å studere hydrokarbonpotensialet i Garn formasjonen i Jurassic reservoaret. Videre vil også formasjonene Ile, Tilje, Tofte og Åre undersøkes, siden det også finnes forventninger om hydrokarboner i disse formasjonene. Estimert total lengde for brønnen er 5219 mTVD MSL.

Brønnen er en HTHP (high temperature high pressure) brønn og er planlagt boret med den delvis nedsenkbare boreriggen «Transocean Arctic». Tidligste forventet oppstart av boringene er april 2014. Varigheten på operasjonene er beregnet til 196 døgn ved funn og brønntesting.

Wintershall er operatør (40 prosent) med partnerne RWE Dea (30 prosent) og Repsol (30 prosent).

Forrige artikkelPålegg til Statoil etter tilsyn med Heimdal HMP
Neste artikkelECN leverer ingeniører til Siemens

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR