Statoil vil bore letebrønn 30/11-15 Steinbit Appraisal i Nordsjøen, etter ferdigstillelse av 30/11-14 Slemmestad. Tidligst borestart er i begynnelsen av juli.

Brønnen er den femte i den pågående «Krafla-kampanjen», og ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen. Samtlige brønner er planlagt boret med boreinnretningen «Songa Delta».

Tidligst borestart er estimert til begynnelsen av juli 2016, etter ferdigstillelse av letebrønnen 30/11-14 Slemmestad. Avstanden til 30/11-14 Slemmestad er ca. 5,5 km og kortest avstand til tobisområdet på Vikingbanken er omtrent 4 km. Vanndypet på lokasjonen er omtrent 105 m MSL.

Brønnen 30/11-15 Steinbit Appraisal er en avgrensningsbrønn til tidligere funn i området. Det er stor likhet mellom den gjennomførte 30/11-5-brønnen og den planlagte 30/11-15-brønnen. Det er vurdert at ytterligere datainnsamling fra området som følge av boring av 30/11-15 Steinbit Appraisal, vil kunne gi viktig informasjon som grunnlag for eventuell fremtidig feltutbygging i området.

Hovedformålet med avgrensningsbrønnen er å avklare væsketype og væskeegenskaper i Steinbit-funnet. Hovedreservoaret i Steinbit Appraisal er sandstein av midte Jura-alder (Tarbert-formasjonen). Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, er det en opsjon for å bore et nedflanks sidesteg ut av hovedbrønnen (30/11-15 A).

Estimert maksimal varighet for boreoperasjonen er 37 døgn for hovedbrønnen og 26 døgn for sidesteget.  I utslippssøknaden for Slemmestad ble det estimert en maksimal total varighet på 104 døgn dersom alle opsjoner ble gjennomført. Samlet estimert maksimal varighet for Steinbit Appraisal og Slemmestad blir da 167 døgn.

Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Det norske oljeselskap ASA er eneste partner (50 prosent).

Planlagte og gjennomførte brønner i området. (Illustrasjon: Statoil)
Planlagte og gjennomførte brønner i området. (Illustrasjon: Statoil)
Forrige artikkelStyrket sjøsikkerhet ved Melkøya
Neste artikkelPetroleumsvirksomheten skaper enorme verdier for det norske samfunnet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR