Energiløsningen for Goliat vil bli basert på elektrisitet fra land i tillegg til gassturbin på plattformen.

Petro.no

Det blir tønneformede løsninger for Goliat. Det endelige konsept-
valget for FPSO for Goliatutbyggingen ventes annonsert i
begynnelsen av 4. kvartal, og plan for utvikling og drift levert
ved utgangen av 2008. Her Sevan Marines løsning.
Illustrasjon: Sevan Marine

Eni Norge, som operatør for Goliatfeltet, melder at selskapet sammen med partnerne har bestemt at energiløsningen for Goliat FPSO-plattformen skal baseres på elektrisitet fra land via en kabel kombinert med en gassturbin på FPSOen.

Elektrifiseringen er en viktig faktor i satsingen på å øke effektiviteten innen kraftforsyning samt redusere CO2-utslippene på norsk kontinentalsokkel. Konseptet som er valgt for Goliat er tilpasset for å kunne gjøre bruk av elektrifisering, ifølge Eni Norge.

Elektrifiseringsløsningen vil være operativ fra produksjonsstart, og ventes å bidra til en betydelig reduksjon i CO2-utslippene sammenlignet med en ren offshore kraftgenereringsløsning.

ENI peker på at det også er en fordel å ha to uavhengige energikilder. Dette gjør at en kan fortsette driften, med redusert kapasitet, i tilfelle krafttap i en av kildene. For Goliat er dette svært viktig fordi produksjonsstans bør holdes på et minimum på grunn av lav reservoartemperatur.

Kabelen vil ha ledig kapasitet for levering av elektrisitet fra land hvis dette skulle bli nødvendig ved innknytting av fremtidige felt til Goliat.

Studier viser ifølge ENI at elkraftbehovet til Goliat kan dekkes gjennom det regionale og lokale nettet.

Eni Norge ble etablert i Norge i 1965, og har en daglig produksjon på om lag 140.000 fat (oljeekvivalenter). Eni Norge er operatør for 14 lisenser, inkludert Goliatfeltet i Barentshavet.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 229/229B/229C er Eni Norge AS (operatør) 65 prosent, StatoilHydro 20 prosent og Noil Energy 15 prosent.

Forrige artikkelAker Exploration inn i ny lisens
Neste artikkelKan gi flere hundre nye arbeidsplasser

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR