Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil gjøre det enklere for russere å komme til Norge. Han vil vurdere en spesialordning for nordmenn og russere i grensesonen ved Finnmark., NTB

Torsdag møtte Støre guvernør Jurij Jevdokimov i Murmansk som i 11 år har sittet med makten i den russiske regionen som samarbeider tettest med Norge. Både Støre og Jevdokimov har gjort seg til talsmenn for å fjerne visumplikten helt.

Pådriver
Støre lover å være en pådriver for å gjøre grensepasseringene både for russere og nordmenn enklere. Russere drar i økende grad via Finland for å komme til Norge, fordi finnene tolker Schengen-regelverket på en mer lempelig måte. Det er ikke Støre fornøyd med.

– Mange nordmenn og russere har sagt til meg at reglene er unødig strenge og at de praktisers strengere på norsk side enn på finsk side. Jeg satte ned en arbeidsgruppe i høst for å finne ut om dette var riktig, og for å komme med forslag for å gjøre det enklere å passere grensen, sier Støre.

I sommer inngikk Norge og Russland en ny rammeavtale som skal forenkle visumhåndteringen. Avtalen er ikke ratifisert av den russiske statsdumaen.

Grenseboerbevis
En ny regel tillater spesialregimer langs Scengen-områdets yttergrense som gjør det mulig for dem som bor nær grensen å reise visumfritt. Norske myndigheter vil kunne utstede ID-kort som gir rett til grensepassering for russere, mens nordmenn i Øst-Finnmark vil kunne få et liknende grenseboerbevis fra russiske myndigheter.

– Jeg vil ikke forskuttere at vi vil gå inn for en slik ordning, men det er med i den jobben jeg gjør sammen med justisministeren og Arbeids- og inkluderingsmonisteren får å lette grensepasseringene, sier Støre.

Han understreker at dette i aller høyeste grad krever gjensidighet, og at det er langt fram før en slik ordning kan innføres.
– Hvis vi ser på erfaringene, er det nok enklere å diskutere slike forordninger på norsk side enn det er på russisk side. Men vi må være pådrivere for å bevege oss mot lettelser, sier Støre.

Samarbeidsavtale
Det er første gang Støre besøker Murmansk etter at StatoilHydro kom med som partner på den gigantiske Stockman-utbyggingen. Symbolsk nok var også StatoilHydros Russland-sjef Bengt Lie Hansen tilstede under det nesten to timer lange arbeidsmøtet mellom Støre og Jevdokimov som ble avsluttet med at StatoilHydro undertegnet en ny samarbeidsavtale med de regionale myndighetene i Murmansk.

Avtalen omfatter blant annet opplæringsprogrammer for leverandørindustrien, tilskudd til videreutdanning av universitetsansatte og miljøtiltak i Murmansk fylke.

– Jeg er glad for forslagene om utveksling av erfaring og kompetanse mellom Norge og Murmansk. Dette er svært viktig for oss, men enda viktigere er det å gjøre utveksling av arbeidskraft over grensen enklere, sa guvernør Jurij Jevdokimov etter møtet med Støre. Fredag markerer Støre 15-årsjubileet for opprettelsen av Barentssamarbeidet i Kirkenes.

Forrige artikkelFolks tillit til Gro og Ap er blitt svekket
Neste artikkelEn av fire holder ikke ut

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR