Direktoratet for naturforvaltning vil opprette et naturreservat på Jan Mayen.,NTB

Verneforslaget har vært ute på høring og oversendes nå Miljøverndepartementet.

Hovedformålet med å verne Jan Mayen er å bevare en tilnærmet uberørt, isolert arktisk øy. Verneforslaget omfatter blant annet tilgrensende sjøområder, havbunnen og aktive vulkansystemer.

Med dette verneforslaget har Norge vernet alle de tre små, isolerte, oseaniske øyene i Arktis.

Forrige artikkelØnsker norsk-russisk grenseboerbevis
Neste artikkelTemperaturen stiger i StatoilHydro

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR