Norges femte EITI-rapport ferdigstilt.,Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin femte EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2012, og hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Som i tidligere år er det samsvar mellom hva som er rapportert innbetalt og hva som er rapportert mottatt. Totalt var innbetalingene på nærmere 380 milliarder kroner i 2012. Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. Virkemiddelet er bl.a. større åpenhet omkring pengestrømmer fra utvinning av naturressurser som olje, gass, kull og verdifulle mineraler. Tanken er at når landets innbyggere gjøres kjent med størrelsen og betydningen av denne sektoren så vil landets myndigheter i større grad bli stilt til ansvar for bruken av inntektene.

– Åpenhet rundt og kontroll av pengestrømmene knyttet til utvinning av olje og gass er viktig for at ressursene skal være en kilde til velstandsøkning nasjonalt. Våre oljeinntekter i 2012 tilsvarer eksempelvis om lag 75.000 kr per nordmann. Jeg håper vårt forvaltningssystem også framover vil være til hjelp for land som ikke har den samme åpenhetdfsen og kontroll av pengestrømmene som oss, sier olje- og energiminister Tord Lien i en melding.

Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. Norge har som foreløpig det eneste OECD-land innført EITI. 24 land er så lang godkjent som EITI-medlemmer.

Staten inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjorde i henhold til EITI-rapporten i 2012 hele 380 milliarder kroner. Det er 42 milliarder kroner mer enn innbetalingene i 2011 og skyldes en kombinasjon av noe høyere olje- og gasspriser og høyere produksjon.

Forrige artikkelMarwin fusjonerer med Marwin
Neste artikkelUenige om helikopterpris

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR