Ipark i Stavanger jobber nå med å få opprettet et supersenter for boreteknologi og IO i oljehovedstaden. Målet er å få senteret godkjent som Norwegian Center of Expertise (NCE).

– Det finnes masse gode prosjekter og miljøer i regionene. Men vi har manglet et overgripende prosjekt. Vil vil med dette senteret forsøker å spille på de organisasjoner og initiativer som allerede eksisterer. Vi skal forsterke og samarbeide med for eksempel nyopprettede Senter for boring og brønnteknologiforbedring og Intsok om det de allerede gjør, ikke konkurrere. Vi har alle interesser av å samarbeide, sier prosjektleder Martin Sigmundstad ved Ipark i Stavanger til Stavanger Aftenblad.

Fra Arena til NCE
Det er de to Arena-prosjektene Arena Brønn og Arena IO, som begge går ut i høst, som er utgangspunktet om planene for et supersenter. Nå har det blitt sendt ut frierbrev til et stort utvalg toppledere i oljebransjen.

– Vi håper at industrien selv vil være med på eiersiden. Vi er avhengig av å ha bransjen selv med på dette. Dersom alt faller på plass med eierskap og nye bevilgninger til arenaprosjektene ser vi for oss at vi kan ha en selvgående organisasjon oppe og gå rundt midten av 2011, sier prosjektlederen.

Beredt på nei
Planen er å søke om status som Norwegian Center of Excellence. Dette er en spesiell status som det foreløpig kun er to fagmiljøer innenfor oljebransjen som har sikret seg; NCE Node i Kristiansand, som fokuserer på boring og offshore engineering, og NCE Subsea på ågotnes utenfor Bergen. Problemet er bare det at myndighetene har bestemt at det bare skal finnes 12 slike NCE-senter i Norge, uavhengig av bransje, og det er det allerede. Men Ipark-initativet vil søke for det, og er klar over at de kan få nei. Gjør de det, vil de likevel gå videre med planene om et senter.

– Vi ønsker med dette å revitalisere boring, brønn og integrerte operasjoner. Målet er at vi skal bli satt i stand til å kunne ta ut mer olje. Det er mange gode initiativer her ute. Vi er nødt til å stimulere dem, slik at også små bedrifter får satt planer ut i livet. Senteret skal være med på å løfte bransjen, og vi håper det vil fungere som en god møteplass, sier Sigmundstad til avisen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR