Statnett og Energinet.dk søker konsesjon for å bygge en ny, fjerde overføringskabel mellom Norge og Danmark.

Statnett i Norge og Energinet.dk i Danmark søker nå om myndighetenes tillatelse til å utvide overføringskapasiteten for strøm mellom landene. Selskapene søker derfor anleggskonsesjon for en ny kabel fra Sør-Norge til Jylland.

Kabelen – Skagerrak 4 – får en kapasitet på 600 MW, vil koste tre milliarder kroner å bygge og kan være klar til bruk rundt 2014.

Den eksisterende Skagerrakforbindelsen har en samlet overføringskapasitet på om lag 1000 MW. Skagerrak 1 og 2 ble idriftsatt i 1976 – 77 og Skagerrak 3 i 1993.

Den nye kabelen vil øke overføringskapasiteten med om lag 60 prosent mellom Norge og Danmark.

Skagerrak 4 vil bestå av én ny sjøkabel av lengde om lag 130 km, og landanlegg frem til hvert lands sentralnett.

Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter i Statnett uttaler i en pressemelding at ny overføringskapasitet til utlandet er viktig både som klimatiltak og for å sikre nok strøm i perioder med lite nedbør.

Ifølge Statnett medfører Skagerrak 4 løsninger som er banebrytende. Deler av kapasiteten (100 MW) vil bli reservert for salg av såkalte reguleringstjenester fra norske vannkraftverk til Danmark. Det er første gang vannkraftens spesielle evne til rask produksjonsendring utnyttes kommersielt gjennom denne type tjenester. Dette vil blant annet være svært nyttig som en ”back-up” for dansk vindkraft.

Selskapene understreker at en investeringsbeslutning ikke blir tatt før etter at myndighetene eventuelt har gitt konsesjon.

Forrige artikkelGjøa-kontrakt til Technip
Neste artikkelBritene ratifiserte EU-traktat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR