Norsk olje og gass prøver for femte gang å gjøre kvinner bevisste på yrkesveier i oljebransjen., 6. mars kjører Norsk olje og gass og Maritimt Forum i gang arrangementet ”Jenter for realfag” for femte år på rad. Målet er å vise unge jenter mulighetene de får om de velger å fordype seg i realfag i videregående skole og senere i høyere studier. Målgruppen er elever, lærere, skolerådgivere, mødre og andre interesserte jenter og kvinner.

– For å øke bevisstheten om olje og maritim næring blant jenter har vi i flere år arrangert Jenter for realfag. Vi bruker rollemodeller som strekker seg fra studenter til direktører, og disse forteller litt om sine utdannings- og yrkesvalg, sier Thina Hagen i Norsk olje og gass.

Legges bevisst mot kvinnedagen

Arrangementet går av stabelen bare to dager før kvinnedagen. Det er ikke tilfeldig.

– Vi har lagt dette opp mot kvinnedagen for å vise at det er lov å snakke om kvinner og karriere på tross av at en jobber i en mannsdominert industri. Satt litt på spissen vet jenter lite om hvilke fag som er aktuelle for næringen, og vi har derfor fagene, utdanningsvalg og konsekvenser av utdanningsvalg for senere yrkesliv i fokus.

Hagen trekker frem klare tall som viser at kvinner er underrepresentert i oljebransjen.

– Til tross for at kvinner utgjør over 60 prosent av det totale antallet studenter i Norge er andelen under 20 prosent på ingeniørutdanningene. I yrkesfag som elektro og TIP er andelen enda lavere, rundt 10 prosent. Ser vi på de som jobber offshore er kvinneandelen 12 prosent, et tall som ikke har endret seg på 30 år, sier Hagen.

Forrige artikkelUtelukker ikke flere Castberg-brønner
Neste artikkelKontraktforlengelse med BP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR