Prosjekter som skal til norsk sokkel må ofte bearbeides ved ankomst, dette fører til en ekstrakostnad som gjør totalprisen adskillig høyere.

OVERSKRIDELSER: På Snøhvit ble merkostandene
på grunn av bearbeiding i Norge nærmere
ti milliarder norske kroner.

Norske leverandører og fagforeninger mener anbudssystemet i den norske oljeindustrien tar for mye hensyn til pris, og Atle Tranøy har gått så langt som å kalle regimet for prisdumping .

– Jeg vil ikke påstå at det er prisdumping, men jeg håper oljeselskapene har en helhetsvurdering hvor de også ser på sikkerhet og driftsfase, samt hvor enkelt det vil være å drive prosjektene i fremtiden, sier Rolf Hestenes i Norsk Industri.

Trenger norsk bearbeidelse
Hestenes henviser til flere prosjekter hvor ekstrakostnader på grunn av bearbeiding i Norge har vært nødvendig.

– Vi har erfaring med at flere prosjekter må tas til Norge for å bearbeides. Blant annet riserbalkongen på Kristin, og nødvendig ekstraarbeid på Snøhvit førte til økte kostnader, forteller Hestenes.

Under utbyggingen av Snøhvit ble selve konstruksjonen utsatt i lengre tid på grunn av at konstruksjonstegningene ikke var ferdige i tide. Dette skal ha resulterte i en prisøkning på nesten ti milliarder kroner.

Store overskridelser
Overskridelsene på norsk sokkel har i flere tilfelle er vært svært store. Under utbygging av Mongstad-raffineriet og åsgard-feltet var beløpene i milliardklassen. åsgard endte opp med å koste 50 prosent mer enn først anslått. Utbyggingen inkluderte verdens største produksjonsskip, verdens største flytende plattform for gassproduksjon, nye type undervannsbrønner, ny gassrørledning til Kårstø og gassbehandlingsanlegg. Overskridelsene ved prosjektet utgjorde totalt 33 prosent av de totale kostnadene på åsgard. Utbyggingen kostet 64,8 milliarder norske kroner. Det er ukjent hvor stor andel av dette som skyldtes bearbeiding i Norge.

De forestående tildelingene av kontraktene for boligkvarter på Ekofisk og utbyggingen av Goliat har den siste tiden vakt reaksjoner fordi det kan se ut som om begge kontraktene kan være på vei ut av Norge. Dette vil kunne bety at arbeidsplasser i norsk leverandørindustri kan stå i fare. Norsk Industri understreker derimot at det er generelt lave priser i norsk leverandør industri for tiden, og at veien ligger åpen for operatørene til å utnytte seg av dette.

– Vi har gjennomført et større prosjekt i leverandørindustrien på kvalitet og større effektivitet. Nå diskuterer vi med Statoil, og håper å få til et bedre samarbeid med dem, forteller Hestenes.

Frykten for at de største kontraktene på norsk sokkel går til Asia er for mange leverandører høyst reell, men ingen av budgiverne ønsker foreløpig å spekulere i hvem som ender opp med de lukrative kontraktene.

Tildelingene av de to kontraktene vil etter det Oilinfo erfarer skje i midten av februar.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR