Skal engelsk være arbeidsspråk på norsk sokkel? Ekspertgruppe mener ja, LO sier nei.,- Et ekspertutvalg mener at det bør stilles krav til engelskkunnskaper for ansatte i petroleumsvirksomheten, og nevner blant annet muligheten for språktest av operatører. Det kommer frem i en rapport som ble overlevert Arbeidsdepartementet tidligere i høst, skriver Frifagbevegelse.no .

Ekspertutvalget ledet av professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Ole Andreas Engen, har gått gjennom tilsyn og regelverk på norsk sokkel og har kommet med en rekke anbefalinger og forslag, basert blant annet på intervjuer med ansatte og ledelse i organisasjoner og virksomheter knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.

Rapporten ble presentert for medlemmene i LOs Olje og Gassutvalg i november, et utvalg der forbundene Industri Energi, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet alle er representert.

Trepartssamarbeidet
LO mener det er positivt at departementet har fulgt opp Stortingsmelding 29 (2010-2011) og gjort en slik gjennomgang med tanke på å øke sikkerhet, styring og kostnadsnivået på norsk sokkel.

LO er enig i ekspertgruppens vurdering om at trepartssamarbeidet fortsatt skal være en viktig bærebjelke og at dette må vedlikeholdes. LO mener samarbeidet bør videreutvikles og forsterkes, og ønsker arbeidstakermedvirkning i alle deler av verdikjeden. Regelverket må forsterkes og etterleves, heter det i høringsuttalelsen.

Vil har sterkere straffereaksjoner
LOs erfaring er at flere selskaper bryter regelverket gang på gang uten at det får konsekvenser. De ønsker seg derfor et Petroleumstilsyn som tar i bruk sterkere straffereaksjoner og styrking av tilsynet i takt med økt antall installasjoner og plattformer på sokkelen.

– Våre medlemmer erfarer at det er stor grad av avvik i forhold til krav, noe som betyr at en godkjenning fra Ptil kan være gjort på sviktende grunnlag, heter det i uttalelsen.

Norsk språk
LO hevder forståelig språk og kommunikasjon er viktig for gode arbeidsrutiner og regler, samt inkludering. Derfor er de uenig med ekspertgruppens anbefaling om å kreve engelskkunnskaper for ansatte på norsk sokkel. LOs motstand mot engelsk som arbeidsspråk har også bakgrunn i at det blir flere rettighetshavere og økt innleie på norsk sokkel, blant annet av utenlandsk arbeidskraft med begrensede engelskkunnskaper.

– Vi frykter mer språkforvirring og dermed fare for skader og ulykker hvis dette forslaget gjennomføres, sier EL & IT Forbundets representant i LOs Olje og Gassutvalg, Trond Løvstakken.

Forrige artikkelIngen vedtaksendringer for Gassled
Neste artikkelGruppesøksmål mot offshoreselskaper

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR