Både Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning advarer mot en foreslått tildeling av nye boretillatelser. I tillegg ønsker de en gjennomgang av tildelingsreglene.,NTB

Det dreier seg i denne omgang om 34 blokker områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, som Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut.

Departementet har bedt de to organene gi sine vurderinger. Bare tre blokker utenfor Skarv-feltet i Norskehavet får fagmiljøenes anbefalinger.

Utenom vanlige konsesjonsrunder
Blokkene er en del av ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen). Dette er blokker som fra før er godt utforsket, eller der det ikke har vært leting på lang tid. Tildelingen foregår utenom vanlige konsesjonsrunder.

Målet med ordningen er å øke oljeutvinningen i områder som ligger nær eksisterende plattformer, rørledningen og annen infrastruktur. Det har vært årlige utlysninger i TFO-ordningen siden 2003.

– Ikke tilstrekkelig utredet
– Departementet prøver å omgå vanlige konsesjonsrunder, der kravene til miljøutredning er mye strengere. Kravene i TFO-ordningen er ikke tilstrekkelige, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning til NTB.

Hun ønsker å få tildelingene inn i de vanlige konsesjonsrunder.
– Mange av blokkene ligger nær viktige og sårbare naturområder. Dette er områder der det etter vår mening er helt nødvendig å vise stor aktsomhet mot ny aktivitet. I tillegg ligger mange av blokkene svært nær land, slik at olje raskt kan drive til land ved et eventuelt utslipp, sier Sollie.

Direktør Ellen Hambro i Statens forurensningstilsyn vil også ha tildelingene inn i vanlige konsesjonsrunder.
– For de fleste av de foreslåtte blokkene har vi foreløpig ikke god nok kunnskap om naturressursene og eventuelle sårbare områder, sier hun.

Forrige artikkelFærre har full pensjonsopptjening
Neste artikkelIran og Russland vil ha «gass-OPEC»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR