Framtidsalternativer drukner blant «for mange uføretrygdede», «for høyt» sjukefravær og «nødvendigheten» av å importere arbeidskraft, mener NTNU-amanuensis Trond Andresen.

– Økonomene er i rampelyset hele tida, ingeniørene ikke. Og da får ikke folk vite om de positive framtidsalternativene, skriver amanuensis i kybernetikk ved NTNU, Trond Andresen, i en kommentar i Klassekampen.

Han mener økonomer, journalister og politikere må utfordres på sine svartsynte prognoser ved å se på ny teknologi, der svaret på en petroleumsfri framtid allerede finnes: Robotisering og arbeid med færre menneskelige arbeidstimer.

– La mennesker jobbe med mennesker
Andresen viser til en rapport fra International Federation of Robotics for 2012, som viser at det er 150 roboter i industrien per 10.000 industriarbeidere i Sverige og Danmark. Til sammenligning har Norge kun 40.

– Man kan robotisere og automatisere i bransjer som transport, renhold, varehandel og så videre. Da får vi råd til dagens norske velferdssamfunn og mere til. Uten olje, skriver han, og legger til at poenget med robotteknologi er å frigjøre folk til å jobbe med mennesker i stedet for med ting, og med kortere arbeidsuke.

Datastyrt transport
– Det er i dag teknologisk mulig å gjøre over 90 prosent av landtransport av personer fullstendig datastyrt, innen byer, og til og med mellom byer. Lynraskt. Oslo–Trondheim, fra bydel til bydel, vil ta – la oss si – 2:20. Uten sjåfør eller vognfører.

For at det skal bli en realitet, må robotteknologi gis repetert og stor plass i offentlig samtale, mener NTNU-amanuensisen.

Forrige artikkelSvale Nord er spuddet
Neste artikkelHar spuddet Johan Sverdrup-avgrensning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR