– Med subseautbygging i Nord-Norge vil det bli mer lønnsomt å vedlikeholde anleggene i nærheten, sier prosjektleder for Petro Arctic, Kjell Giæver.

OPTIMISTISK NORDLENDING: Kjell Giæver tror
Nord-Norge har mye å tilby som
petroleumsproduserende landsel.
Foto: INGER JOHANNE STENBERG

Optimismen rundt olje- og gassutbygging i Nord-Norge var merkbar under Intsoks konferanse i Tromsø denne uken. Prosjektleder i Petro Arctic, Kjell Giæver, tror petroleumsindustrien kan bidra til svært merkbar befolkningsvekst, økning i arbeidsplasser og ikke minst til en økning innefor kompetanse.

Flere drar til nord
– Det er åpenbart at flere har kommet til landsdelen som følge av arbeidsplasser innefor oljen. Utbyggingen i Hammerfest vil trenge 70 nye ingeniører, Statoil vil trenge 40 til samme sted. Eni holder på å bygge ut, og vil trenge 30 til 40, pluss betjening på plattformen, det er enda 100 til, forteller en engasjert Giæver til Oilinfo.

– Hvor skal disse ingeniørene komme fra ?

– Noen kommer fra Norge, noen fra utlandet, men det er klart at det vil bli behov for mer utdanningsmuligheter på dette området her i nord. Vi må bli flinkere til å utdanne folk vi trenger, det må tilbys fag etter behov ved universitetene, sier Giæver.

VOKSER RASKT: Hammerfest er det stedet i
Norge med raskest voksende befolkning.
(Foto: SHUTTERSTOCK)

Utbyggingen av feltene i nordområdene vil bety flere arbeidsplasser, men også utfordringer og utbyggingsmuligheter for leverandør- og vedlikeholdsselskaper. For Giæver er konkrete prosjekter som subsea-vedlikeholdsbaser i Nord-Norge en viktig prioritering.

– Vi vil ha samarbeid med den etablerte leverandørindustrien i nord, og med økt utbygging i nord, spesielt med bruk av subseainstallasjoner er det klart at det er mer lønnsomt å ha vedlikeholdsbaser i nærheten, sier Giæver.

I dag er det meste av arbeidet med subsea-vedlikehold konsentrert lenge sør i Norge, men utvidet bruk av denne typen installasjoner gjør behovet for løsninger nærmere nord mer attraktive enn før.

Vokser raskt
– Tidligere trodde man jo at folk ikke ville flytte til Nord-Norge, men med nye utbygninger og flere arbeidsplasser viser det seg jo at folk vil hit, sier en entusiastisk Giæver til Oilinfo.

Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå var Hammerfest det området i Norge med raskest befolkningsvekst i året som gikk. Statoil har nå 275 ansatte på stedet, hvorav 225 bor fast i Hammerfest. Giæver tror dette bare er begynnelsen.

– Det blir flere og flere som kommer hit. Og hvis oljeindustrien får tilgang til prospektive områder betyr det økt aktivitet, forteller han.

– Hvilken betydning vil en eventuell utbygging i Lofoten og Vesterålen (LOVE) ha?

– LOVE er et av områdene med mulighet for mest positiv befolkningsøkning og næringsutvikling. Men selvfølgelig er vi glade i naturen, og vil ta vare på den, og det tror vi er mulig selv med utbygging av petroleumsindustri i nord, sier prosjektlederen.

Utbygging av olje- og gassressurser i nord var hovedtema for den årlige Intsok-konferansen som ble avsluttet torsdag i Tromsø. Både muligheter i Norge og Russland ble presentert, men også utfordringer i eventuelle samarbeid ble diskutert.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR