Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) slår fast at norsk matjord bare skal brukes til matproduksjon og ikke til bioenergi.,NTB

– I Norge mener jeg vi skal bruke dyrket mark til matproduksjon, ikke energi, sier Riis-Johansen til Nationen.

Han viser til at det er knapphet på dyrkbare arealer i Norge, i motsetning til i andre europeiske land.

– I Sverige og andre steder ser jeg at det ligger arealer som ikke er i bruk. EU har jo det som plan å ha arealer brakk. På kort sikt ser jeg det som fornuftigere å bruke disse arealene til energiproduksjon. Men vi må ha matproduksjon som hovedfokus, sier Riis-Johansen.

Avfall fra jordbruksproduksjon, som halm og kornavrens, kan derimot brukes til energiproduksjon i Norge, mener ministeren.

– Disse bioenergiressursene utgjør faktisk 4,5 TWh. Det er ikke lite, 3,5 prosent av norsk strømproduksjon, sier Riis-Johansen.

Landbruks- og matministeren mener skogen er svaret.

– For oss i Norge mener jeg at skogen er svaret på etterspørselen etter bioenergi. Vi er velsignet med rike ressurser der. Problemet så langt er at teknologien ikke er på plass når det gjelder å omgjøre cellulosen til drivstoff. Men det er på vei, selv om det tar litt tid før det er kommersielt på plass, sier Riis-Johansen.

Landbruks- og matdepartementet regner med at skogbrensel kan stå for 12-16 TWh energi i tillegg til dagens strømproduksjon på 120 TWh. Avfall fra møbel- og trevarefabrikker kan gi ytterligere 4,3 TWh.

Forrige artikkelFrykt for at britisk bankkrise skal spre seg
Neste artikkelHenlegger anmeldelse av Aker Kværner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR