Det er bred politisk enighet om å beholde matskatten offshore. – Dette handler om småpenger. Bruk heller energien på å kjempe for viktigere ting, sier SVs Hallgeir Langeland., Oljearbeiderne møtte liten forståelse for ønsket om å
fjerne den omstridte matskatten under fagforbundet
Industri Energis valgdebatt i Stavanger onsdag.

Av Øyvind Midttun (tekst og foto)

Verken opposisjonspartiene Krf og Høyre eller regjeringspartiene Ap, SV og Senterpartiet ser noen grunn til å endre ordningen med at offshoreansatte som tjener over 600.000 kroner fordelsbeskattes fordi de får gratis mat på jobb.

– Dette er en fordelsbeskatning. Din egen nistepakke er heller ikke gratis. For meg er det viktigere å øke for eksempel rammene for sosialhjelp enn å gå inn for å fjerne denne typen beskatning, sier stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal fra Krf.

Småpenger
SVs Hallgeir Langeland råder Industri Energi til å slutte å krangle om småpenger.

– Jeg forstår hva Industri Energi mener, men fatter ikke hvorfor de bruker så vanvittig mye energi på en så liten sak som dette. Hadde det vært opp til meg skulle Industri Energi holdt fokus rettet mot økt utvinning, helse, miljø og sikkerhet, arbeidsliv – viktige saker, det som virkelig betyr noe. Jeg synes de skal velge sine slag med omhu, sier Langeland til Petro.no

Områdeansvarlig Frode Alfheim i fagforbundet Industri Energi betegner kampen mot matskatten som en prinsippsak.

– Og prinsippsaker er aldri små, uansett hvilke beløp det er snakk om. Dette dreier seg om et urettferdig system, sier Alfheim.

Hallgeir Langeland minner om at matskatten bare gjelder de offshoreansatte med høyest lønn.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra oljearbeidere som er uenige med dere i matskatten er en viktig sak. Det er 10.000 arbeidere som blir berørt av dette. Og tjener du over 600.000 kroner i året, har du råd til å betale disse få tusenlappene som matskatten utgjør, poengterer han.

Tore Nordtun (Ap) og SVs Hallgeir Langeland er enige
om at ordningen med matskatt for høytlønte olje-
arbeidere skal bestå.

Tapt slag
En fåmælt Tore Nordtun (Ap) lot SV ta støyten i debatten. Nordtun måtte likevel vedgå at matskatten har bred politisk ryggdekning.

– Denne saken står nok svakt i det videre politiske arbeidet, sier Arbeiderpartiets representant energi- og miljøkomiteen.

En ny regjeringskonstellasjon er i følge Frode Alfheim den eneste måten å få fjernet matskatten på.

– Hvem vil du da vippe ut av regjeringssamarbeidet?

– Jeg vil ikke råde noen til å stemme på et bestemt parti, det får folk finne ut av selv. Men både Ap, SV og Sp må være klar over at de av våre medlemmer som stemte på dem ved valget i 2005 kanskje ikke kommer til å stemme det samme ved valget i 2009, sier Alfheim til Petro.no

Av onsdagens debattanter var det bare Fremskrittspartiets Øyvind Vaksdal som gikk inn for å fjerne matskatten.