Regjeringen vil lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Et forslag til klimalov er sendt ut på høring. Det melder NTB.

– En lovfesting av målet om lavutslippssamfunn vil gi et tydelig signal og bidra til videre omstilling av det norske samfunnet i klimavennlig retning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Tirsdag sendte han lovforslaget ut på høring. Regjeringen ønsker en kortfattet og overordnet lov som etablerer en ramme for omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Innen 2030 skal Norge ha redusert klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå, ifølge lovforslaget.

Dette målet er allerede vedtatt av Stortinget, som i sommer også vedtok at Norge skal være klimanøytralt innen 2030.

Forplikter

Målet med loven er å forplikte både regjering og Storting om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Ifølge lovforslaget skal regjeringen rapportere til Stortinget hvert år om utviklingen når det gjelder utslipp av klimagasser.

– Det er viktig å forberede norsk næringsliv på en strammere global klimapolitikk. Vi må unngå investeringer og beslutninger som låser oss til en samfunnsutvikling som ikke er forenlig med togradersmålet, sier Helgesen.

Forrige artikkelNytt selskap satser og ansetter 15-20 personer på Ågotnes.
Neste artikkel350 permitteres som følge av streiken

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR