Nesten 67 prosent av ansatte ved norske virksomheter ønsker ikke kameraovervåking på egen jobb eller lærested, viser en ny undersøkelse. Datatilsynet vil øke antall tilsyn når det gjelder personvern for arbeidstakere.,Undersøkelsen, som er foretatt ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Datatilsynet og Moderniseringsdepartementet, slår klart fast at de fleste forventer personvern på arbeidsplassen. Datatilsynet har registrert en økning i antall henvendelser om dette både fra arbeidstakere og arbeidsgivere. Antallet tilsyn når det gjelder personvern for arbeidstakere vil derfor bli økt.

Problemområder
Nesten halvparten av de spurte mener det er problematisk om arbeidsgiver eller lærested kan se hvem man veksler e-post med, mens om lag tre av fem spurte mener det er problematisk om arbeidsgiver kan lese innholdet i e-posten. 27 prosent synes det er problematisk at arbeidsgiver kan se hvilke nettsteder man har besøkt.

Selv om de fleste ikke liker overvåking på jobben, stoler de fleste på at arbeidsgivere generelt er ryddig i sin omgang med personopplysninger. Bare 16 prosent oppgir at de har liten eller ingen tillit til arbeidsgivere generelt.

Flere henvendelser
Selv om de fleste stoler på arbeidsgiveren, får Datatilsynet stadig flere henvendelser fra bekymrede arbeidstakere. Hittil i år har 15 prosent av alle henvendelser dreid seg om arbeidsliv. Dette er en markant økning i forhold til 2004.

Både arbeidsgivere og ansatte ønsker å vite hvilke tiltak som er lovlige. Begge parter lurer på hvor langt man kan gå når det gjelder innsyn i e-poster. Arbeidstakerne er også opptatt av kameraovervåking og bruk av personalmapper. Arbeidsgiverne vil vite om hvor langt de kan gå når de ønsker en oversikt over de ansattes prestasjoner.

Ifølge sin egen hjemmeside skal Datatilsynet på tilsyn til om lag 15 arbeidsplasser for å se hvordan e-post håndteres, omvirksomhetene benytter seg av lydopptak og hvordan man bruker personalmappene. (©NTB)

Forrige artikkelTalltull hos Dagens Næringsliv
Neste artikkelOmfattende søknad fra Hydro

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR