Norges Kystfiskarlag varsler utstrakt bruk av fiskernes «forkjørsrett» i de omstridte seismikkområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.,NTB

Kystfiskarlagets leder Paul Jensen vil ikke vedkjenne seg merkelappen protestfiske om de planlagte aktivitetene, men er krystallklar på effekten av det utvidede fisket.

– Jeg og andre skal fiske på steder vi har vært før, i de mest sårbare gyteområdene. Vi skal fiske og fiske, så får Oljedirektoratets seismikkskip holde seg innenfor norsk lov, og holde seg unna sier Jensen til NTB.

Fortrinnsrett
Han viser til at saltvannsfiskeloven gir fiskerne en ubetinget fortrinnsrett foran seismikkfartøyene når de oppholder seg i de samme områdene. Kystfiskarlaget, som organiserer 1.200 fiskere, mener at reguleringene som Fiskeridepartementet presenterte nylig for å skille seismikkfartøy og aktive fiskere, er på kanten av det lovlige.

– I realiteten innføres en unntakstilstand der fiskere stenges ute fra et lovlig fiske for at seismikkundersøkelsene skal gjennomføres, sier Jensen.

Han oppfatter den varslede støyvurderingen som SFT skal gjennomføre, som regjeringens redningsknagg for å dempe den tiltakende uroen rundt seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.

– I realiteten har de gitt etter for det presset som er skapt mot seismikkaktiviteten i de sårbare områdene. Men dette blir neppe noe mer enn en kort pause. De kommer nok tilbake hvis ikke det skapes et politisk press som gjør det umulig å gjennomføre seismikkprogrammet, sier Paul Jensen til NTB.

Mest sensitivt
Han understreker at heller ikke Norges Kystfiskarlag er motstandere av all leting etter petroleumsressurser utenfor Nord-Norge.

– Vi prøver å ta vare på de aller mest sensitive områdene utenfor kysten. Her har vi et enormt konsentrert fiske. Kontinentalsokkelen er her på sitt smaleste. På dette området er det en enorm yngel- og larveproduksjon. Vi forstår at oljeindustrien er interessert i å komme inn her. I Nordsjøen og Norskehavet er bare en tredel av sokkelen utforsket. Hvis det er så presserende å finne nye olje- og gassressurser, hvorfor ikke lete i de uutforskede områdene, spør kystfiskarlagslederen.

Forrige artikkelForsinkelse i Lofoten – konflikt på Møreblokkene
Neste artikkelProtesterer mot rask hjemfallsbehandling

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR