Oppsigelser, økt ledighet og mindre bruk av innleid arbeidskraft bør gi norske lønnsoppgjør på linje med Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, mener Norsk Industri (NHO).

NHO-forbundets toppsjef Stein Lier-Hansen vil beskrive oppgjøret til våren som moderat.

– «Moderat» vil si å redusere den årlige lønnsveksten. Det har vi klart i tre oppgjør på rad. Vi kan ende på 3,3 prosents vekst i 2014-oppgjøret, og vi bør under det i år, sier Lier-Hansen til Nationen.

– Men vi må jobbe oss ned mot en årslønnsvekst som over tid bringer oss på samme nivå som våre handelspartnere. Det er et minimumskrav fra industrien.

I forbundets konjunkturrapport, som ble lagt fram i går, er det ventet en vekst på 11 prosent i eksport, og en nedgang industriens hjemmemarked med 6 prosent. Ifølge NHO kommer dette av lav oljepris og en svak krone.

Omsetningen i oljeklyngen går ned
Den lavere kronekursen vil gi bedre konkurransekraft for en del av industrien. Samtidig minner NHO om at effekten av den lave oljeprisen og redusert aktivitet i den oljerelaterte virksomheten vil slå betydelig kraftigere ut for andre bedrifter.

NHO venter et fall i omsetningen for bedrifter i oljeklyngen på 5 prosent, mens annen industri forventes å øke omsetningen med 7 prosent.

Lier-Hansen begrunner ønsket om lønnsendringer med behovet for å opprettholde industriens konkurranseevne og hindre at levedyktige bedrifter går over ende.

– Vi må ikke prise oss ut gjennom for høye lønninger. Hver bedrift som kan overleve dersom vi har en lønnsutvikling som finner, svensker og dansker, bør få muligheten til å overleve. Vi ser hvordan oljeprisen plutselig har falt. Vi vet at sysselsettingen innen olje og gass kan bli redusert. Da er det viktig at vi har bedrifter i mange industribransjer som sikrer et mangfold, sier han til distriktenes næringsavis.

Et positivt trekk
Det positive ved NHOs konjunkturrapport er at mange norske industribedrifter har investeringsplaner.

– Vi er veldig positivt overrasket over at så mye som en tredel av bedriftene svarer at de har større investeringer på gang i år eller neste år, og at de jobber seriøst med å få dem realisert, sier industripolitisk direktør Knut E. Sunde til NTB.

Han forklarer at Norsk Industri jobber konkret med 10 – 15 større konserner som har store investeringsplaner.

Forrige artikkelHer er Statoils nye konsernsjef
Neste artikkelFant avvik på Edvard Grieg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR