Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag om reduksjon i tariffene for nye gassvolumer fra norsk sokkel på høring.

– God ressursforvaltning krever at nye prosjekter står overfor riktig pris også på gasstransport. Forslaget om reduserte transportkostnader for nye gassvolumer vil legge til rette for mer leting, utbygging av flere funn og ytterligere tiltak på eksisterende felt. I tillegg legger det til rette for valg av de beste transportløsningene for gass, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Ifølge OED er et hovedmål i ressursforvaltningen at mest mulig av de samfunnsøkonomisk lønnsomme petroleumsressursene blir utvunnet. Kostnaden av at det transporteres ytterligere volumer gjennom eksisterende transportsystem er lav. Lavere tariffer i Gassled vil være et element for å sikre god ressursforvaltning ved at det legger til rette for at samfunnsøkonomisk lønnsomme olje- og gassprosjekter blir gjennomført.

– Gjennom endringen jeg foreslår vil vi oppnå bedre ressursforvaltning og høyere verdiskaping fra norsk sokkel sett i et langsiktig perspektiv, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe .

Forrige artikkelNorge er lyset i tunnelen
Neste artikkelJa til boring av Jorvik

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR