Statoil søker om å fortsette utslipp av smørefettet Uniway LI 62 på Norne FPSO, og anslår at 980 kilo grease går til havoverflaten i år.

Ifølge Statoil medførte fjorårets utskiftning av smørefettet Uniway LI 62 med et mer miljøvennlig grease, til havari av glidelagersystemet på Nornes Turret. Opprinnelig smøremiddel Uniway LI 62 ble derfor tatt i bruk igjen.

Som et av flere risikoreduserende tiltak, ble maksimal grease-leveranse til systemet innført i perioden etter skaden oppstod i februar, og frem til 5. september. Dette har ifølge Statoil medført et betydelig høyere forbruk av grease enn forventet.

Etter 5. september har forbruksmengden blitt redusert, men på grunn av fortsatt arbeid på turret utover høsten og vinteren, blir forbruket forhøyet i forhold til normalen, ifølge selskapet.

I Statoils søknad av 20. april 2015, var det lagt til grunn konservativt beregnet normalforbruk de siste tre årene før turret-havariet. Det var på cirka 300 kilo per år, mens utslipp til turret-ringrom var beregnet til cirka 17 prosent av dette, altså rundt 50 kilo per år.

Betydelig høyere utslipp

Reelt forbruk av Uniway LI 62 i perioden etter havariet og frem til dags dato er betydelig høyere, cirka 4.680 kilo (26 fat á 180 kg per 20. september), ifølge Statoil.

På grunn av at det ventes fortsatt høyt forbruk i forhold til normalen, anslår Statoil at forbruket blir cirka 32 fat Uniway LI 62, eller omtrent 5.760 kilo, i 2015.

Andelen grease som går til havoverflaten i ringrommet er vurdert å være tilsvarende som før, rundt 17 prosent av forbruket, noe som vil si 980 kilo, eller nærmere ett tonn smørefett går til sjø.

Uniway LI 62 er i utgangspunktet ikke tiltenkt utslipp til sjø, og er ikke merkepliktig. Produktet er derfor ikke testet med hensyn til økotoksikologiske egenskaper i forhold til bionedbrytbarhet, akkumulering og akutt giftighet.

I søknaden til Statoil skriver selskapet at produktet består av omlag 15 prosent tensider, 80 prosent baseolje og 5 prosent additiver. De to førstnevnte er svært oljeløselige, og har dermed høy bioakkumuleringspotensiale. De er også bionedbrytbare i sjøvann. Kombinasjonen av dette gjør at komponentene er svarte. Greasen er lite nedbrytbar og fullstendig oljeløselig, hvilket gir svart miljøfareklasse.

– Vurderinger viser at Uniway LI 62 sannsynligvis vil være 100 prosent svart, skrier Statoil i søknaden.

Slike kjemikalier i svart kategori skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig for at operatørene skal erstatte disse der det er mulig.

Ifølge Statoil vil kjemikaliet sannsynligvis i all hovedsak forbli på overflaten, og kunne tas opp som avfall. Dette er allerede gjort ved to anledninger det siste året, ifølge Statoil.

Les også:
Oljedråper avslører miljøpåvirkning etter utslipp

Forbedringer i utslipp fra olje- og gassindustrien

Forrige artikkelArcher nedbemanner igjen
Neste artikkelLeverer brønn- og boretjenester til GDF Suez E&P Norge

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR