ExxonMobil skal bore mellom 13 og 14 nye brønner på Balder og Ringhorne i Nordsjøen.

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (Esso Norge) ønsker å starte boring på Balder (Fase III), videreføre eksisterende boring på Ringhorne og videreføre produksjon på Balder/Ringhorne-feltene. I den anledning har operatøren søkt myndighetene om oppdatert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Oljefeltet Balder ligger på rundt 125 meters havdyp omtrent 190 km vest for Stavanger, hovedsakelig i blokk 25/11 . Produksjonen startet i 1999 og forventes avsluttet i 2025. Feltet er bygget ut med undervannsbrønner koplet opp til produksjonsskipet Balder FPU . Fra før har semien «West Alpha» boret 11 produksjonsbrønner på feltet i perioden 1996-2001, og semien «Deepsea Bergen» en, samt to sidesteg. Det er nå planlagt at førstnevnte rigg skal bore ytterligere 5-6 brønner i 2014.

Utvinnbare reserver på feltet var per 31.12.2011 omtrent 17,3 millioner kubikkmeter olje og 0,3 milliarder kubikkmeter gass (Ringhorne olje og gass er inkludert). Blokk 25/11 ble tildelt ExxonMobil i 1965 som produksjonslisens nummer 001 og ExxonMobil eier 100 prosent av lisensen. Produksjonslisens 001 utgår i 2030.

Omtrent 9 kilometer lengre nord ligger Ringhorne-reservoaret. Dette dekker blokkene 25/8 , 25/10 og 25/11 i i lisensene PL001, PL027 og PL028 . Feltet er bygget ut med en kombinasjon av subseabrønner knyttet tilbake til Balder FPU, og en brønnhodeplattform med separasjon, vanninjeksjon, boligkvarter og borefasiliteter. Også her er ExxonMobil 100 eier. Her startet produksjonen i 2003, og det er for øyeblikket 18 produksjonsbrønner på Ringhorne. Det er planlagt at ytterligere 8 nye brønner skal ferdigstilles før 2015; disse skal bores fra Ringhorne-plattformen. Lisensperioden løper til 2030.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR