Statoil ønsker å bore to produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner på Stjerne-feltet i Nordsjøen, med oppstart i mars i år.

Brønnene skal bores i lisens 104 , blokk 30/9 i den nordlige del av Nordsjøen.
Vanndypet er om lag 104 meter. Topphullene vil bli boret med den halvt nedsenkbare riggen «Ocean Vanguard».

Planlagt oppstart er 12. mars 2012, og varighet av den planlagte operasjonen er estimert til 50 døgn.

Riggen «Songa Delta» vil overta boringen av de neste seksjonene og komplettering samt et pilothull. «Songa Delta» vil starte med disse operasjonene høsten 2012. Varighet er estimert til 360 dager.

Stjerne er beregnet å inneholde rundt 45 millioner fat oljeekvivalenter, og skal bygges ut med en sjøbunnsramme og fire produksjonsbrønner. Både oljen og gassen skal sendes til Oseberg Sør , hvor oljen skal prosesseres og gassen brukes til å trykkstøtte produksjonen på Oseberg -feltet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR