Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) vil ha mer folk i nord, og personer i Finnmark oppfordres til å søke som operasjonsrådgiver.

Arbeidet NOFO trenger hjelp til er å etablere og videreutvikle samarbeid med ulike oljevernaktører i området. I tillegg skal personen som velges ut til operasjonsrådgiverstillingen i foreningen gjennomføre treninger og øvelser sammen med allerede etablerte oljevernaktører.

– Ved å bruke lokaleressurser får NOFO tilgang på lokal kunnskap, kompetanse og erfaring samtidig som bruk av lokale krefter skaper tilhørighet, innsikt og en mer positiv holdning blant lokalbefolkningen. I kystområder med lav befolkningstetthet må organisasjonen utnytte de resursene som faktisk finnes, skriver Nofo i en pressemelding.

Foreningen understreker at de ved oppbygging av beredskap i nord vil øke tilgjengeligheten av havgående ressurser i samarbeid med Kystverket og Kystvakten. Det skal blant annet tas i bruk om lag 40 fiskefartøy med oljevernutstyr.

– Dette oljevernberedskapsopplegget vil ikke bare gagne petroleumsvirksomheten, men også heve den generelle beredskapen for Finnmark. En beredskap som vil komme til nytte også ved andre nødsituasjoner i regionen, for eksempel oljesøl fra skipsforlis, melder Nofo.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR