GMC Gruppen vil oppgradere og klasse rigger på Mekjarvik utenfor Stavanger. Samtidig er moderselskapet aktivt på jakt etter oppkjøpskandidater.

NY SERIE:

I en ny ukentlig serie vil Oilinfo gjøre større intervjuer med ledere i aktuelle bedrifter for å kaste lys over markedssituasjonen.

Tidligere intervju:
Hitec Productes
Apply
Scana Industrier

GMC-gruppen

Består av følgende selskaper:
GMC Maritime
GMC HVAC
GMC Elektro
GMC Brannvern
GMC Diesel
GMC Shipping

GMC ble opprinnelig startet i 1973 av Gunnar M. Christensen, og nå er det hans sønn, Gunnar M. Christensen jr. som er administrerende direktør i GMC-gruppen. Kjernen i selskapet er GMC Maritime, men i skrivende stund er det fem andre selskaper i GMC-sfæren (se faktaboks). Til sammen satser selskapene innenfor tre områder: skip, rigger og offshore. Nå skal kretsen av selskaper utvides med et nytt, GMC Rig Services AS:

– Vi har vært sterkest innenfor marinesegmentet, altså inn mot skip og skipsredere, men har de siste årene også hatt en drening mot rigg. Den etableringen vi gjør nå, er et resultat av det, sier Gunnar M. Christensen til Oilinfo.

Allerede i området
Selskapet skal ta inn rigger til Mekjarvik i Randaberg kommune og gjøre klasse-, modifiserings-, reparasjons- og oppgraderingsjobber der. Flere GMC-selskaper er allerede etablert på kaien ute på Mekjarvik, og GMC Shipping er baseoperatør for basen som huser et av verdens største løftefartøy, «Saipem 7000».

– Vi vil bygge videre på erfaringene vi har med å ta inn rigger til Mekjarvik, i regi av nyetablerte GMC Rig Services, forteller Christensen.

Selskapet regner med å gjennomføre ett eller to riggoppdrag i år, og så bygge videre på det.

– Vi har ikke siktete oss inn på noe konkret enda, men det skjer veldig mye i markedet nå. Det kommer både nye rigger som det må gjøres en del med, og mange rigger som er ute på oppdrag som man etter hvert må gjøre forskjellige ting med, sier Jan Eltervåg, markedssjef i GMC Rig Services.

– Typiske jobber vi kan ta på oss i begynnelsen er rigger som skal på ny kontrakt, eller mindre modifikasjoner, sier Eltervåg.

PRøVER SEG På RIGG: Jan Eltarvåg og Gunnar M. Christensen jr. vil kapre en del av riggmodifikasjonsmarkedet ved å starte GMC Rig Services. (Foto: GMC)

Kjøp og salg
GMC-selskapene hadde en kraftig vekst i omsetning fra 2004 og fram til 2007; da økte omsetningen fra 266 millioner kroner til 680 millioner kroner. Så kom finanskrisen, og i 2008 hadde selskapene en omsetning på 672 millioner kroner, og i 2009 var omsetningen på 651 millioner kroner.

– Vi er fornøyde med å ha klart å holde omsetningen relativt stabil gjennom noen krevende år. I fjor solgte vi et selskap, GMC Produkt, som frigjorde godt med kapital som vi skal bruke for å styrke oss innenfor satsingsområdene nå framover. Det er noe av foranledningen til at vi drar i gang GMC Rig Services.

De siste 25 årene har GMC solgt to selskaper, og kun kjøpt små selskaper. Det kan det bli en endring på nå.

– Vi er på jakt etter selskaper å kjøpe opp som kan komplettere virksomheten for øvrig. Vi ser spesielt etter serviceselskaper innenfor skip og rigg. Samtidig har vi også et ønske om å komme nærmere operatørene, og tilby produkter og tjenester direkte til dem, sier Christensen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR