Regjeringen foreslår å utvide forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel lenger nord og med enda flere felt rett sørvest for Lofoten.

Olje- og energidepartementet opplyser torsdag at det setter i gang de såkalte TFO-rundene (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) før utlysningen for 2016.

Det foreslås å utvide TFO-området med 24 nye leteområder i Norskehavet og 32 i Barentshavet.

Ifølge Olje- og energidepartementet foreslås det ut fra petroleumsfaglige vurderinger å utvide området i Norskehavet i TFO 2016 med blokkene 6603/6,9 og 12, 6604/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 og 12, 6605/10,11 og 12, 6704/12, 6705/5 og 6, 6706/4 og 6707/4,5 og 6 og området i Barentshavet med blokkene 7119/1 og 4, 7126/2, 3 og 5, 7217/9 og 12, 7218/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12, 7219/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, 7220/1, 2, 4, 5, 7 og 8.

Områdene som foreslås i Barentshavet, er lenger nord enn noen gang tidligere og ligger sør for naturreservatet Bjørnøya. Det skriver NTB.

Flere av områdene i Norskehavet ligger i umiddelbar nærhet til fiskefeltene utenfor kysten av Lofoten. Natur og Ungdom er sterkt kritiske til forslaget.

(Foto: Daniel Sannum Lauten)
Ingrid Skjoldvær. (Foto: Daniel Sannum Lauten)

– Om utvidelsen av TFO-området blir gjennomført vil det føre til økt letevirksomhet og økt sjanse for at et oljeutslipp kan skje og drive i land i fjæresteinene våre der hvor konsekvensene er aller størst, sier 1. nestleder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut hvert år.

Forrige artikkelEMGS med India-kontrakt
Neste artikkelØker driftsresultatet med 36 prosent

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR