Statkraft og StatoilHydro har inngått et konsortium med britiske partnere som sammen skal søke soner for havbasert vindkraft rundt Storbritannia.

Arealene det søkes om skal ifølge britiske myndigheter gi 25.000 MW fornybar kraftproduksjon, noe som er neste like mye som den samlede vindkraftkapasiteten i Norge. Søknaden fra konsortiet skal leveres britiske myndigheter innen 3. mars, skriver Statkraft i en børsmelding.

Selskapene i konsortiet har gitt seg selv navnet Forewind, og de fire partene StatoilHydro, Statkraft, Airtricity og Npower renewables eier 25 prosent hver. Konkurransen om arealene gjelder rettigheter til å utvikle bunnfaste vindkraftanlegg i britiske farvann.

– Havbasert vind er et marked hvor vi kan utnytte vår omfattende erfaring fra olje- og gassvirksomheten, og derfor et av våre viktigste satsingsområder innen fornybar energi. Vi anser det britiske markedet som svært interessant, sier Anne Strømmen Lycke, leder for vindenheten i StatoilHydro, i en melding.

Det er ventet at tildelingen av soner vil skje allerede på slutten av 2009, og en eventuell utbygging kan starte tidligst i 2015.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR