Vision IO AS har utviklet et kamerasystem som kan brukes mot boreoperasjoner og brønnhodeinspeksjoner, og som skal redusere den uproduktive tiden på kostbare borerigger offshore.

André Hognestad (t.v.) og øyvind Hovland ser
frem til at flere får øynene opp for besparelsene
selskapene vil ha av å ha et Vision Readycam
ombord på riggene. (Foto: Toril Hole Halvorsen)
Kameraet sender videobilder til land hvor de
som trenger det kan følge operasjonene
i real time. Man kan manøvrere kameraet,
zoome og endre vinkel fra land. (Foto Vision IO)

Statoil har vært selskapets første kunde, og bedriften er nå i dialog med andre som ser den potensielle tidsbesparelsen umiddelbar kamerainspeksjon kan gi.

Selskapet ble etablert i 2009, og brukte 1,5 år og nærmere 20 millioner kroner på å utvikle en prototype av kamerasystemet Vision Readycam.

– Jeg synes vi har gjort mye på kort tid, sier CEO øyvind Hovland i Vision IO.

Selve produktet består av en container på 1,5 x 1,8 meter som inneholder et komplett kamera-, vinsj-, og prosesseringssystem, som kan sende et kamera ned i produksjonsrøret. Kamerasystemer kan brukes mot boreoperasjoner og brønnhodeinspeksjoner ned til cirka 3000 meters dyp. Med kameraet kan selskapene sjekke hva som er galt og gjøre tiltak i forhold til det.

Bilder i sanntid
Første betalte offshorejobb var for Statoil på Gullfaks-feltet, og utstyret ble sendt offshore 16. januar.

Inspeksjonen som ble utført for Statoil ble utført på 165 meters dyp, og var unnagjort på 65 minutter. Operasjonsansvarlige til Statoil fulgte operasjonen på storskjerm fra kontoret i Bergen.

– Kameraet sender videobilder til land hvor de som trenger det kan følge operasjonene i real time. Man kan manøvrere kameraet, zoome og endre vinkel fra land, sier CTO André Hognestad i Vision IO.

Vision Readycam deler både bilder og dybdeinformasjon i sanntid slik at beslutningstakere lokalisert andre steder kan ta del i operasjonen. Den utførte inspeksjonen for Statoil avdekket fremmedlegemer på toppen av et avrevet produksjonsrør, som forhindret entring av fiskeverktøy. Ved å kjøre Vision Readycam ble det anledning til å stille «riktig diagnose» med det resultat at de effektivt fikk trukket ut fisken.

– Selskapene vil spare mye tid og ressurser ved å tenke mer proaktivt, sier Hognestad.

Flere på banen
Selskapet har nylig inngått en samarbeidsavtale med Innovar som er spesialist på brønnrengjøring.

– Vi bruker mye tid på å finne smarte løsninger for at kundene våre skal få gjort brønnene rene og dokumentere dette med bilder. Effektiviteten på riggen og levetiden på utstyret kan forbedres vesentlig med god rengjøring. Operasjonene kan fortsette med en dokumentert visshet om at tilstanden nede på havbunnen er i forskriftsmessig stand, sier Hognestad.

– Ellers har vi har god dialog med flere andre store oljeselskaper og riggselskaper som ser potensialet med tidsbesparelsen med å ha dette om bord, sier Hognestad.

– Ingen avtaler er signerte, men vi er særdeles optimistiske og har derfor satt flere Vision Readycam-systemer i produksjon, sier han.

For hvem som helst

Ifølge Hovland og Hognestad kan alle operere produktet.

– Tanken er at utstyret skal være permanent ombord og kunne rigges opp og kjøres innen 15 minutter. Hvem som helst skal kunne operere produktet med minimum av opplæring, sier Hognestad.

– Vi skal kjøre kurs og opplæring for personell som arbeider permanent ombord på riggen slik at vi ikke trenger å sende ut spesialister for å ta utstyret i bruk. På denne måten vil Readycam-inspeksjonene kunne utføres umiddelbart, sier han.

Sikkerhet
– I tillegg er det sikkerhetsaspektet. Selskapene kan dobbeltsjekke ting og se at alt er som det skal være, som for eksempel BOP, sier Hovland.

– Det er en billig forsikring for å dokumentere utstyrets tilstand, noe som vil gi økt effektivitet for riggselskaper og operatører, sier Hognestad.

– Ikke minst kan man fortsette operasjonen med en visshet om at utstyret er i forskriftsmessig stand, han.

Ifølge Hovland og Hognestad har selskapet foreløpig ett system tilgjengelig og to under bygging.

– Det er kjekt at Statoil var den første som hadde troen på dette produktet og tok det i bruk. Det er vi veldig takknemlige for, sier Hognestad.

Brønnkamera
I tillegg har selskapet et brønnkamera under produksjon, kalt Vision Wellcam, som skal kunne gå ned i reservoaret. Dette produktet vil være ferdig produsert i løpet av sommeren og klar for felttest i tredje kvartal i år.

– Dette blir et svært fleksibelt kameraverktøy som kan benyttes på de fleste kjente intervensjonsmetoder som slickline, elektrisk wireline med eller uten WellTractor, coiled tubing og de nye komposittstengene som snart vil være å finne på markedet, sier Hognestad.

– Kameraet vil ha en funksjon som gjør det mulig å digitalt utføre pan, tilt og zoom i sanntid, samt etter at inspeksjonen er avsluttet, og kan benyttes som sammenligningsgrunnlag dersom uregelmessigheter skulle oppdages ved seinere inspeksjoner, sier han.

Vision Wellcam vil ha samme bildeteknologi som Vision Readycam, men skal brukes i brønner med trykk inntil 690 bar, temperaturer opp til 175 grader celsius og kunne kjøres inntil 10.000 meter ned i brønnene.

Vil ut til flest mulig rigger
Kameraet blir bygget i England, vinsjsystemet blir bygget på Bryne og det elektromekaniske blir bygget i Tananger, og ifølge Vision IO kan alle leverandørene øke produksjonen dersom markedet tilsier det. Målet til selskapet er å få Vision Readycam om bord på flest mulig rigger.

– Men det kan ta litt tid fordi bransjen foreløpig tenker litt annerledes. Personlig skjønner jeg ikke at de tar sjansen på å ikke ha utstyret om bord. Men det vil nok endre seg når vi har fått bevise overfor kundene hvilke besparelser Vision Readycam har og vil bidra til, sier Hognestad.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR