Statoil og partnerne har startet produksjon fra olje- og gassfeltet Visund sør i Nordsjøen.

Visund sør er det første prosjektet i Statoils fast-track; hurtigutbyggingsportefølje.

– Dette er en milepæl, sier Hogne Pedersen, leder for feltutviklingen av Visund sør.

– Vi har klart å gjennomføre prosjektet i henhold til plan og investeringsestimat. Det hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet vi har hatt internt i Statoil, i lisensen og med myndigheter og leverandører, sier han.

Visund sør består av funnene Pan og Pandora. De ligger 10 kilometer fra både Gullfaks C og Visund A-plattformene og er utbygd med et undervannsanlegg. Dette består av en brønnramme med plass til fire brønner, der det er boret den første av tre brønner som er knyttet til Gullfaks C for prosessering.

67 millioner fat
De samlede investeringene for utbyggingen er om lag 5,6 milliarder kroner. Transport og eksport vil skje gjennom Gullfaks C sitt eksportsystem.

Volumene på Visund sør er beregnet til rundt 67 millioner fat oljeekvivalenter og funnet betegnes som mellomstort, der olje utgjør 25 prosent og gass 75 prosent.

Nyttige erfaringer
– Vi har gjort mange gode erfaringer som vi vil dra stor nytte av i de kommende fast-track-prosjektene, og kanskje spesielt når vi går videre med Visund nord som skal starte opp i september neste år. Det er stort sett den samme organisasjonen som vil bli brukt på begge prosjektene, sier Pedersen.

Tom Karsten Gustavsen, produksjonsdirektør for Visund, Kvitebjørn og Grane, forteller at for Visund-lisensen vil Visund sør sitt produksjonsbidrag de kommende årene være betydelig.

– De to første årene utgjør dette over 40 prosent av total eksport fra Visund. Dette er viktig for levetiden til Gullfaks, som har ledig prosesseringskapasitet. Vi har måttet gjennomføre omfattende modifikasjoner på Gullfaks C-plattformen for å lykkes med dette, sier Gustavsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR