EU vurderer å etablere motorveier til sjøs som en del av det transeuropeiske transportnettverket. Kystverker deltar i arbeidet.

Av Elisabeth Fiveland

Kystverkets oppdrag, som tilhører i en av EUs arbeidsgrupper, er å se på etableringen av sjøtransportkorridorer gjennom Østersjøen og i Nordsjøen.

– En motorvei til sjøs er definert som en integrert transportkjede som går fra dør til dør, hvor hovedtyngden av transportarbeidet foregår på sjø. Samtidig skal alternativet være konkurransedyktig med veitransport, skriver Kystverket på sine nettsider.

Fiskeri- og kystdepartementet har det nasjonale oppfølgingsansvaret, men har gitt Kystverket oppdraget med å delta i arbeidsgruppen.

Et nytt utlysningsdokument som beskriver mulighetene og betingelsene for å motta støtte i programmet, er utarbeidet av arbeidsgruppen. Utlysningens varighet er fram til 2013.

– Norge deltar ikke i samarbeidet finansielt, slik at infrastrukturtiltak i Norge ikke er støtteberettiget, påpeker Kystverket.

Forrige artikkelONS: Siste dag i bilder
Neste artikkelBourbon-kontrakt for Palantir

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR