Exxon Mobil henter semien fra Russland i høst når de skal jakte tilleggsreserver til sitt Ringhorne-felt gjennom en letebrønn i Ringhorne Øst-delen i PL 027 og PL 169 i Nordsjøen.

Letebrønnen heter 25/8-19S Prince og tentativ spuddato er 1. november 2014. Boringen av Prince-prospektet skal som sagt gjennomføres med semien ”West Alpha.” Riggen er i utgangspunktet leid ut til partnerskapet Rosneft/ExxonMobil for boring i russisk sektor av Barentshavet og i Karahavet i flere år , men vil returnere til norsk sokkel i november for denne boringen. Riggen ble bygget i 1986 og er en gammel traver, men er oppgradert flere ganger og er nå en klassifisert som en fjerdegenerasjonsrigg. I 2014 ble den oppgradert for boring i arktiske strøk.

Prince er lokalisert på rundt 128 meters havdyp i blokk 25/8 , knappe 4km vest for operatørens Ringhorne -felt og øst i den såkalte Viking Graben. Det er fire prospektive intervaller i Prince. Hovedmålet er i Paleocene Hermod på rundt 2.077 meters dyp. De øvrige er Ty ss på 2.246 meter, Mesozoic Statfjord fm på 2.309 meter og Statfjord Trias på 2.566 meter. Det antas å være oljeførende lag i alle, med oljekvaliteten som i Ringhorne for øvrig.

Total dybde (TD) er satt til 2.777 meter, og hele operasjonen er beregnet å ta mellom 45 og 60 dager. Brønnen vil bli wireline logget men ikke testet, og deretter permanent plugget og forlatt.

Partnere i Ringhorne Øst er Exxonmobil (operatør) med 77,38 prosent, Statoil med 14, 82 prosent og Faroe Petroleum med 7,8 prosent.

Forrige artikkelSoppeland til Shell
Neste artikkelStatus quo for miljø

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR