Seadrill har sikret seg en femårskontrakt med en ikke navngitt, stor amerikansk operatør for sin nybygde ultrydypvannsrigg «West Capricorn». Verdien er på cirka 919 millioner dollar.

Verdien på rundt 919 millioner dollar inkluderer også mobiliseringskostnader på rundt 30 millioner dollar, og leietakeren har også sikret seg opsjoner på forlengelse av kontrakten på 2×1 år etter endt hovedkontrakt.

«West Capricorn» er enda ikke helt ferdigstilt, og er fortsatt under konstruksjon ved Jurong-verftet i Singapore. Den skal etter planen sette seil for Nord-Amerika i desember i år. Aktiv jobbing skal ta til i mai 2012.

Riggen er av Friede & Goldman ExD Millenium-design, og er den fjerde riggen i Seadrills flåte av denne typen siden 2008. Den er designet for ultradype farvann, og er den første riggen i verden som kan skryte av å komme preinstallert med en 7-ram utblåsningsventil for større sikkerhet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR