Splitter nye «West Phoenix» har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse. Dermed er dypvannsriggen klar for oppdrag på norsk sokkel.,Petro.no

«West Phoenix» skal operere for Total Norge med oppstart
i tredje kvartal i år. Foto: Petroleumstilsynet.

Riggen som opereres av Seadrill, er den første i rekken av flere nye flyttbare innretninger som er planlagt brukt på norsk sokkel.

I løpet av de neste par årene vil det ifølge prognosene komme syv-åtte nye, flyttbare rigger i aktivitet bare på norsk sokkel.

Leteaktiviteten både på norsk og andre lands sokler har i flere år vært begrenset av mangel på tilgjengelige rigger. I takt med høy oljepris og stor etterspørsel bygges det derfor en rekke flyttbare boreinnretninger verden over.

Seadrill søkte ifølge Petroleumstilsynet om samsvarsuttalelse (SUT) for «West Phoenix» i oktober 2007. SUT er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

– Vi ser veldig positivt på at det blir en modernisering av boreinnretningene som skal operere på norsk sokkel. Samtidig er det viktig at disse innretningene møter kravene til sikkerhet og bidrar til forbedring av sikkerhetsnivået på norsk sokkel. Petroleumstilsynet har derfor vært i tett dialog med boreentreprenører som har vedtatt å bygge nye rigger myntet på norsk sokkel, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen.

«West Phoenix» er bygd ved verftet Samsung Shipyard i Sør Korea.
– Vi har hatt en god dialog med Seadrill i forkant- og i løpet av søkeprosessen. For å øke forståelsen av norsk regelverk og SUT-ordningen hos verftet, arrangerte Seadrill et møte på det koreanske verftet med verftsledelsen, Seadrill og oss til stede. Der fikk vi presentert sentrale prinsipper og krav som gjelder for petroleumsaktivitet på norsk sokkel, sier koordinator for SUT-behandlingen i Petroleumstilsynet, Svein Harald Glette.

– Seadrill har gitt tilbakemelding om at slik informasjon direkte fra Ptil til byggeverkstedet var et nyttig bidrag i deres arbeid med byggingen av «West Phoenix», legger han til.

«West Phoenix» skal operere på en treårskontrakt for Total Norge, med oppstart i tredje kvartal i år i Nordsjøen.

Forrige artikkelGjøa-kontrakt til Technip
Neste artikkelBritene ratifiserte EU-traktat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR