Wilhelm Wilhelmsen er i ferd med å flytte hele flåten ut av Norge fordi han har fått nok av det norske skattesystemet.

NTB

Wilhelmsen har i flere år kjempet for at norske redere skal få skattevilkår på linje med resten av Europa. Men norske rederier har fortsatt ikke fått tilnærmet nullskatt, som i EU.

– Vi har tatt ut veldig mye av flåten og vurderer resten. Alle våre tolv nybygg vil bli registrert ute, trolig i Storbritannia. 15 skip drives allerede derfra. Hva vi gjør med resten av flåten, avhenger av de politiske signaler vi får rundt rederiskatteutvalget, sier Wilhelmsen til Aftenposten.

Han viser til at rederiet gjør mindre og mindre i Norge, og sier at dette også gjelder andre rederier.

I dag har rederiet Wilh. Wilhelmsen hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Totalt er det ansatt 662 personer i datterselskaper og heleide selskaper som drives fra hovedkontoret.

– Hvis rederivirksomheten skal drives fra England, er det naturlig med en delvis utflagging av hovedkontorfunksjonen. Vi har ikke tatt noen avgjørelse, men dette er vurderinger som gjøres hele tiden, sier Wilhelmsen.

Wilh. Wilhelmsen ASA har i dag 30 heleide skip. I tillegg kommer tolv nybygg. De aller fleste av dem skal nå eies fra utlandet. 142 norske offiserer arbeider på disse skipene, og totalt er det 150 skip i systemet eid av svenske Wallenius og norske Wilh. Wilhelmsen i ulike eierselskaper i utlandet.

Forrige artikkelShell satser voldsomt i Asia
Neste artikkel«All time high» for skipsverftene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR