Naturvernorganisasjonen WWF-Norge vil at Petroleumstilsynet (Ptil) skal være et mer offensivt tilsyn overfør aktører i Barentshavet.

– Ptil må utilslørt presentere realiteter og sin erfaring når det gjelder oljeindustriens framferd og hvilke miljørisiki som finnes. Ptil har høy kompetanse på sikkerhet og avvik, som er veldig viktige områder når miljøkonsekvenser skal vurderes, sier generalsekretær i WWF-Norge, Hansson.

Uttalelsen kom i forbindelse med offentliggjøringen av at Hansson skal debattere risikoen ved oljeutvinning i Barentshavet med blant annet Ptils fagleder Ingrid E. årstad under Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 12. juni. WWF er i likhet med de øvrige miljøorganisasjoner imot å åpne for leteboring i arktiske havområder.

-Ptil må være uhyre opptatt av å opptre objektivt og nøytralt, og ikke melde seg på oljelaget, sier Hansson til Ptil.no.

– Godt nok regelverk
-Vi har et godt nok regelverk, men det avgjørende er at aktørene gjør jobben sin og følger opp i praksis, sier årstad. Hun understreker at nettopp faglig integritet er «en grunnleggende verdi for tilsynet.»

– Og denne går vi ikke på akkord med. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre feil, men ingen skal kunne så tvil om vår faglige uavhengighet, som er forankret i et ambisiøst HMS-regelverk og et klart mandat om å bidra til at det ikke skjer ulykker – heller ikke i Barentshavet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR